Laatste nieuws over “De Kleiberg”

Ontwikkelingen Kleiberg

De Kleiberg (voormalige Politieacademie) is de eerste optie voor een nevenvestiging van een AZC tot maximaal 250 opvangplaatsen.

Zeer recent is er sprake van een nieuwe ontwikkeling. De eigenaar is in gesprek met een potentiële koper om er mogelijkerwijs een internaat voor jonge sporters te vestigen.

Deze ontwikkeling is van invloed op het traject voor een eventueel AZC. Een definitieve uitkomst is er (nog) niet.

Het haalbaarheidsonderzoek van COA met betrekking tot een AZC-nevenvestiging zal, in afwachting van deze ontwikkeling doorgang vinden.

Mochten er nieuwe ontwikkelingen zijn, dan houden wij u op de hoogte.