Uitstel opening Waterbronpark i.v.m. vervuiling.

De aangekondigde opening van het Waterbronpark op 17 december is uitgesteld . In november is extra onderzoek uitgevoerd in de schapenweide en de boomgaard. In de schapenweide zijn verhoogde concentraties zware metalen aangetroffen. In de boomgaard niet. Er is geen asbest aangetroffen. In januari volgt nader onderzoek en mogelijk een sanering. De omwonenden zijn per brief geïnformeerd. In de Stentor stond het volgende bericht hierover.

Bericht uit de ‘De Stentor’ van 11 december 2015
Bij bodemonderzoek in de weide en de boomgaard bij de speelplek in het Waterbronpark, zijn verhoogde gehalten aan zware metalen aangetroffen.
In de noordelijke weide, nabij de speelplaats, zijn koper en zink gevonden, in de zuidelijke weide zink en lood. De boomgaard zelf is niet verontreinigd, zo meldt een gemeentewoordvoerder. ,,Gezien de aard van de verontreiniging en het gebruik van de locatie, zijn de risico’s voor de volksgezondheid nihil”, geeft de zegsman aan. ,,Wel is nader onderzoek nodig om de omvang van de verontreiniging vast te kunnen stellen.”

Dit onderzoek wordt in januari 2016 uitgevoerd. ,,Op basis van de uitkomst gaan de gemeente, de Omgevingsdienst Veluwe IJssel en de provincie met elkaar in overleg over de te ondernemen stappen. De verwachting is, dat het gebied op zijn vroegst in het voorjaar van 2016 weer opengesteld kan worden.”

In oktober werd ook al asbest gevonden in de speeltuin. Het gebied is sindsdien afgezet. Onlangs is een groter gebied op mogelijke verontreiniging onderzocht. Tijdens dit tweede onderzoek zijn dus wel metalen gevonden, maar is geen asbest meer aangetroffen.

Het Waterbronpark ligt tussen de Pieter de Hoochlaan en de Govert Flinckstraat en maakt deel uit van het grotendeels afgeronde project ‘Herstel Beek in het Orderveen Noord/Rode Beek Noord’. Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeente werken samen aan het herstel van deze beken.

Voor nadere inlichtingen over Waterbronpark en Rode beek:
Marcel Westdijk, Projectleider gemeente Apeldoorn   tel. 06-27189093
Bob van Dongen, Wijkraad Cie Groen & Kunst,  tel. 055-3558491