Wijkraad activiteiten met betrekking tot de eventuele vestiging van een AZC op de Kleiberg.

De afgelopen maanden is de wijkraad actief betrokken geweest bij de besprekingen over een eventuele AZC-vestiging op de Kleiberg. Al in de beginperiode hebben wij aangegeven dat, mocht er een AZC op de Kleiberg komen, het maximale aantal personen 200 zou moeten zijn en dat wij de voorkeur geven aan gezinnen.  Daarnaast hebben wij meerdere voorwaarden gesteld op het gebied van veiligheid, verkeer, infrastructuur, natuur en milieu. Dit schrijven kunt u op deze site vinden door “Kleiberg” in de zoekmachine in te geven.
Wij waren op 27 mei 2015  aanwezig bij de presentatie van het onderzoek dat Arcadis heeft gedaan en bij  besprekingen tussen burgemeester en de wijkraden van de stadsdelen waar mogelijk ook een AZC zou kunnen komen. Op 3 september 2015 was de wijkraad samen met een delegatie raadsleden aanwezig bij een bezoek aan de Kleiberg. Ook hebben wij in het najaar op 30 oktober 2015 een persoonlijk onderhoud gehad met de burgemeester. Hierbij was ook de Stem van Orden aanwezig.
In dit gesprek hebben wij aangegeven dat er binnen onze wijk tegenstanders en voorstanders voor een AZC zijn, en natuurlijk veel mensen die daartussen in zitten. Wij kennen en begrijpen de argumenten van beide kanten.  Als wijkraad blijven wij bij de voorwaarden zoals wij die vanaf het begin gesteld hebben.
Het COA doet nader onderzoek naar de geschiktheid van de Kleiberg als steunpunt voor de AZC in het GGnet aan de Deventerstraat  en ook naar het andere hiervoor mogelijke steunpunt, het Immendaal in Beekbergen.
Niet lang na ons gesprek met de burgemeester werd bekend dat er initiatiefnemers zijn voor de vestiging van een internationale sportacademie op de Kleiberg.  Er moest nader onderzoek plaatsvinden of dit een haalbaar project zou zijn. Recentelijk hebben wij contact gehad met de gemeente hierover. Het is echter nog niet definitief of de sportacademie er gaat komen.  Veel is afhankelijk van de financiële mogelijkheden voor de sportacademie.
Naast dit traject blijft het traject van een eventueel steunpunt voor de AZC  op de Kleiberg doorlopen.
Zodra wij meer informatie hebben of anderszins actie ondernemen zullen we u hiervan op de hoogte stellen.