Turkse supermarkt Özbaktat

Mediation moet een brug slaan tussen Turkse supermarkt Özbaktat en omwonenden. Buurtbewoners in Orden klagen over steeds ernstiger wordende overlast. Na het bericht dat de winkelier een grote vestiging gaat opepen in Hart van Zuid hoopten ze dat de winkel aan de Frans van Mierisstraat dicht gaat. Dat is echter niet het geval.
Toen de eigenaar van de winkel, Arap Erol, in oktober bekend maakte een meditarrane supermarkt te beginnen in de voormalige Dirk van den Broek op Hart van Zuid, wist hij nog niet wat hij met zijn huidige pand zou doen. Anderhalve maand nadat buurtbewoners dit vanuit de krant vernamen, lazen ze in de Stentor echter dat hij er blijft en zelfs wil groeien. Ze zijn bang dat ze tot in lengte van dagen overlast houden.
Volgens de gemeente doet de problematiek denken aan het conflict dat jarenlang woedde in de Indische buurt, waar een bouwbedrijfje (MultiWerk) volgens omwonenden voor veel overlast zorgde. De gemeente snapte de ergernis, maar moest vaststellen dat het bedrijfje er volgens de regels gewoon mocht zitten. Zo gaat het ook aan de Frans van Mierisstraat. Daar past de Turkse super binnen het bestemmingsplan. Het succes van de winkel maakt echter dat buurtbewoners veel overlast ervaren, weet de gemeente.
Toen de eigenaar van de winkel bekend maakte in Apeldoorn- Zuid een vier keer zo groot pand te zullen betrekken, ging de gemeente ervan uit dat de problematiek in Orden daarmee zou eindigen, bekent gemeentewoordvoerder Arnoud van der Steen. Pas toen Özbaktat in een procedure bij de Raad van State aangaf te zullen blijven, werd duidelijk hoe de vork in de steel zit.
Gevolg is wel dat de gemeente scherp in de gaten zal houden of klanten zich aan de verkeers- en parkeervoorschriften houden, zegt Van der Steen. Ook zal niet meer worden geaccepteerd dat hij te vrijelijk groenten en fruit uitstalt. Daar heeft hij namelijk geen vergunning voor. De gemeente hoopt dat mediationgesprekken de spanning tussen de winkel en de buurt kunnen wegnemen.
De ondernemer wil een naastgelegen schuur kunnen gebruiken als opslag voor de winkel. Daar wil de gemeente echter niet aan meewerken. Dat is de kwestie waarover de gemeente tegenover Özbaktat staat bij de Raad van State.
Özbaktats raadsman Ton Robbers stelt dat de buurt daar juist bij gebaat zou zijn, omdat met zo’n opslag minder vaak bevoorraad hoeft te worden. Dat de parkeer- en verkeersoverlast is toegenomen ligt niet aan Özbaktat, benadrukt Robbers. Dat is ontstaan toen de gemeente een spreng in de straat bovengronds bracht waardoor er minder parkeerruimte kwam. “Özbaktat kan voor de eigen woning naast het pand enkele kortparkeerplekken inrichten, maar daar wil de gemeente niet aan meewerken.”
Ton Demmer maakt deel uit van een buurtcommissie. Na een eerste mediationpoging wilden de mediators hun taak al bijna teruggeven, zegt hij, “maar gelukkig zijn ze toch doorgegaan. Veel buurtbewoners hadden na die eerste poging in september al het gevoel: dit is de laatste keer dat we er energie in steken. De gemeente is denk ik de enige die hierin macht heeft. Maar die is te laks.”
Na een eerste mediationpoging wilden de mediators hun taak al bijna teruggeven.