Standpunt wijkraad Brink & Orden ten aanzien van een vestiging van een Azc op “De Kleiberg”

Standpunt van de Wijkraad Brink & Orden ten aanzien van een vestiging van een AZC op het terrein van de voormalige politieacademie “De Kleiberg”

• De wijkraad heeft begrip, dat de gemeente zich openstelt om asielzoekers op te nemen.
• De wijkraad vindt een kleinschalige AZC voor gezinnen op het terrein van de voormalige politieacademie op De Kleiberg in het Orderbos bespreekbaar.
• In het huidige bestemmingsplan (bl. 45) wordt de volgende tekst uit een ecologisch rapport aangehaald “Het is wel belangrijk dat de capaciteit beperkt blijft: de bovengrens ligt bij een bezetting van 200 gasten overdag en 100 overnachtingen’’. De wijkraad schaart zich achter deze bovengrens. Grotere aantallen zullen de sociale cohesie in de wijk verstoren en het verkeer in de buurt teveel doen toenemen. Daarnaast zullen de woningen aan de route richting het Orderplein (mogelijk) in waarde dalen.
• De wijkraad is van mening dat op termijn het complex De Kleiberg terug gegeven moet worden aan de natuur op dezelfde wijze als elders op de Veluwe is gebeurd. Daarom nu geen uitbreiding van de huidige bebouwing toestaan.
• De Kleiberg ligt geïsoleerd in een bosgebied. Gezien deze ligging zal -vooral tijdens donkere uren en dagen- de sociale veiligheid in combinatie met de aanwezigheid van kwetsbare groepen (zoals vluchtelingen en sportende jongeren) problemen kunnen opleveren.

Bouwkavels in onze wijk in de verkoop

Op vrijdag 4 maart start de verkoop van vijf unieke kavels voor vrijstaande woningen in de PWA-zone. De PWA-zone ligt in de groene en geliefde wijk Brinkhorst in Apeldoorn, is zeer goed bereikbaar én ligt op loopafstand van de Apeldoornse binnenstad. De lintbebouwing geeft de buurt een dorps karakter. De woningen zijn eigentijdse dorpse huizen met kappen afgeleid van het Apeldoorns huisje. Bij deze kavels is er alle ruimte om een droomhuis te bouwen. Alle informatie over de kavels is te vinden op www.apeldoorn.nl/pwazone en in de Kavels+panden winkel(Marktplein 33) van de gemeente Apeldoorn. De winkel is op werkdagen geopend tussen 10.00 en 17.00 uur.

Nieuws van de commissie welzijn

Als commissie zijn wij afgelopen tijd bezig geweest met het volgen en bijwonen van discussies en vergaderingen mbt het AZC dat mogelijk in onze wijk gehuisvest wordt. Een onderwerp dat vol met verschillende meningen en uitgangspunten zit. Blijft een punt wat wij in de gaten houden. Vrijdag 29 januari heeft een afgevaardigde van de wijkraad een bijeenkomst over de integratie van de vluchtelingen binnen de gemeente Apeldoorn bijgewoond. Dit blijven wij als commissie op de voet volgen en wonen ook de vergaderingen en bijeenkomsten daarover bij.
Een ander punt waar wij als commissie mee bezig zijn is het project Jongeren op gezond gewicht Apeldoorn. Dit project heeft al gelopen in de wijk Kerschoten en nu kijken of dit ook hier in onze wijk wat zou kunnen opbrengen. Dit staat nog in de kinderschoenen en of het een vervolg krijgt is van meerdere punten afhankelijk. Wij houden u op de hoogte.
Ook proberen wij duidelijkheid te krijgen in het ophangsysteem, “klik ‘m haak”, welke aan diverse lantaarnpalen in delen van onze wijk zijn aangebracht. Hieraan kunnen plastic zakken met daarin kunststof en plastic afval gehangen worden, welke dan door Circulus worden opgehaald.
Tevens zijn wij bezig om een oplossing te zoeken samen met de wijkagent en stadsdeelbeheerder voor de overlast op de Morinistraat en bij de parkeerplaats Sprengenparklaan / Sprengenweg. Hopelijk is dit snel opgelost.
Heeft u zelf zaken waar wij u mee zouden kunnen ondersteunen, dan vernemen wij dat graag!

Overlast veroorzakende bomen aan de Treverilaan

Aan de Treverilaan staat een aantal bomen die overlast veroorzaken doordat  de wortels de tegels omhoog drukken.
Samen met de wijkbeheerder hebben wij gekeken in hoeverre die overlast de kap van een aantal bomen noodzakelijk maakt. Uiteraard heeft de gemeente de plicht om bomen te onderhouden en te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.
 We hebben er op aan gedrongen dat de bewoners vooraf geïnformeerd worden, opdat zij zelf kunnen aangeven hoe zij tegen dit eventuele plan aankijken.

Een haak voor een schone zaak

Een schonere straat en minder zwerfvuil.
De Apeldoornse Mark Rodenburg heeft een oplossing voor dit probleem: de ‘klik’m haak’. Samen met wethouder Mark Sandmann bevestigde hij op 25 november de eerste aan een lantaarnpaal. Aan de haak kunnen afvalzakken gehangen worden die door Circulus Berkel opgehaald worden. Wethouder Mark Sandmann: “Het systeem is mooi door zijn eenvoud. En wat ik vooral mooi vind, is dat de oplossing is bedacht door een inwoner.”
Bij flats en andere hoogbouw worden afvalzakken met plastic, metalen en drankkartons door Circulus Berkel op vaste dagen opgehaald. Helaas waaien zakken soms weg, krabben katten ze open en ontstaat er zo ongewenst zwerfafval. De komende dagen worden op steeds meer plekken haken opgehangen. Bewoners van de hoogbouw kunnen hier op de dag van inzameling voor 7.30 uur hun afvalzakken ophangen.

foto 1

Ingezonden tekst door Dick Verboom
Op woensdag 3 februari prikten we met 8 mensen zwerfvuil en vonden o.a.29 blikjes. Ton had er nog 52 in de schuur van eigen acties. Een “mooi”totaal van 81.
Foto 1 laat zien wat er in Nederland dagelijks aan blikjes en flessen tegen de grond gaat…
Stichting Klean maakte een 21e eeuwse affiche met het verzoek om dagelijks een stuk zwerfvuil op te rapen.
Ja en dan foto 1 en 4. Het leek zo mooi : haken aan lantaarnpalen voor ’t ophangen van zakken plastics. Graag alleen op de ophaaldagen,stevig dichtgebonden zak met treklussen, alleen plastics!!
Dat wordt stilzwijgend bedoeld…
Ik vind nog steeds dat met name aan Chamavenlaan, Eburonenstraat en Teutonenstraat instructiebordjes aan de lantaarnpaal moeten komen; dan pas hebben Circulus-Berkel en gemeente de bedoeling van die haken goed duidelijk gemaakt.(Data er bij ! )
Nu kijken mensen die daar wandelen of de hond uitlaten tegen een enorme bende aan.
Volgende actie van een uur : woe.17 februari om 10 u. bij +Punt.

Ieder welkom !
Met opgeruimde groet, Dick Verboom

foto 2foto 3foto 4

Vervolg werkzaamheden aan de Wilhelmina Druckerstraat / Vosselmanstraat

Het gaat hierom de laatste fase van het Project W H Druckerstraat / Vosselmanstraat.
Inmiddels zijn de werkzaamheden al een heel eind gevorderd maar een belangrijk deel van de afrondende werkzaamheden vinden binnenkort plaats .
Duidelijk valt er te lezen wanneer dit begint en wanneer het klaar is, het gaat hierom rioleringswerkzaamheden en alles erom heen.
De weg word hier na dien opnieuw ingericht en geasfalteerd , het verkeer dient er ernstig rekening mee te houden dat er in deze tijd van werkzaamheden vertragingen zijn rondom dit punt.
Tijdens deze werkzaamheden is de omgevingsmanager Ing J.J Snellink via mail jsnellink@kws te bereiken omtrent vragen hier over.
Omdat de werkzaamheden op de Vosselmanstraat /W H Druckerstraat zeer spoedig zijn verlopen heb ik er alle vertrouwen in dat dit project ook binnen de aangegeven tijd word uitgevoerd.

Vervolg werkzaamheden aan de Wilhelmina Druckerstraat

Index van alle gepubliceerde berichten op deze website

Plaatsing bericht / Link naar het bericht.
01-02-2016 – Nieuws van de Commissie Welzijn
28-01-2016 – Folder van “Het Kleine Vermack”
28-01-2016 – Water dicht leemlaag in de Orderbeek
27-01-2016 – Turkse supermarkt Özbaktat
27-01-2016 – Orderbeek wachtte twee jaar op water
20-01-2016 – Activiteiten wijkraad mbt. de eventuele vestiging van een Azc op De Kleiberg
07-01-2016 – Samenvatting publicaties Azc op De Kleiberg
28-12-2015 – Activiteitenplan 2016 van de wijkraad
22-12-2015 – Notulen van de algemene vergaderingen van de wijkraad
15-12-2015 – Uitstel opening Waterbronpark ivm. vervuiling
28-11-2015 – Herdenking “Keienmonument” bij de Willem III kazerne
19-11-2015 – Laatste nieuws over “De Kleiberg”
26-10-2015 – Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat-2 “Westpoint”
22-10-2015 – Commissie Bouwen & wonen
20-10-2015 – Mogen wij ons (als Commissie Welzijn) even voorstellen?
20-10-2015 – Meer plezier met minder energie
15-10-2015 – Notulen Algemene Vergadering Wijkraad op 7 oktober 2015
15-10-2015 – Als Zorgboerderij “De Wenum Hoeve” stellen wij ons graag aan u voor
12-10-2015 – Zorgverleners in het wijkraadgebied Brink & Orden op alfabetische volgorde
12-10-2015 – Zorgverleners in de Orderbron, centrum voor gezondheid (versie oktober 2015)
07-10-2015 – Nieuwsbrief 2015-10 van de Wijkraad Brink & Orden
04-10-2015 – Wandelroutes in Apeldoorn West
04-10-2015 – Wandelroute Sprengenwandeling Orderbos ( 9 km)
30-09-2015 – Berg & Bos wandeling
30-09-2015 – Algemene vergadering Wijkraad Brink & Orden & Wijkcafé
24-09-2015 – Feest bij jubilerend +Punt Orden
24-09-2015 – Burgerconferentie op 14 oktober 2015
23-09-2015 – Dag van de Duurzaamheid
23-09-2-15 – Overeenkomst “Westpoint” afgerond
23-09-2015 – Doe het samen in de wijk Brink & Orden
19-09-2015 – Airborne Herdenking bij de Koning Willem III kazerne
14-09-2015 – Zorgverleners in de wijk Brink & Orden
12-09-2015 – “Snoeproute”
10-09-2015 – Onze nieuwe stadsdeelwethouder Mark Sandmann bezocht Brink & Orden
07-09-2015 – Werkgroep Sprengen en Beken, wandelexcursie Rode Beek
02-09-2015 – Kunstroute in Orden
21-08-2015 – Start nieuwe activiteiten bij ‘kLEEF!
28-07-2015 – Apenheul wil de jeugd meer betrekken bij het park
27-07-2015 – Kent u de campagne “Samen goed voor elkaar”?
16-07-2015 – Vierdaagse 2015
09-07-2015 – Proefopenstelling van de vistrap in de Orderbeek
08-07-2015 – Grasduinen naar Grondstoffen
14-06-2015 – Buitenspeeldag 2015 in de Mauvestraat
02-06-2015 – Op werkbezoek bij participatieproject Schoon Orden
27-05-2015 – Parkeerbeheer bij Berg & Bos op drukke dagen
26-05-2015 – Eerste Buurtmoestuin in Orden geopend
28-04-2015 – “Het Kleine Vermaeck”
26-04-2015 – Bestemmingsplan Brink & Orden
25-04-2015 – Een open brief van een voorstander van een kleinschalig AzC op De Kleiberg
25-04-2015 – Informatiebijeenkomst bouw Albert Heijn op de plek van het Westpoint gebouw
24-04-2015 – GrOOt worden in Orden; buitenschoolse activiteiten
22-04-2015 – Comfortabel wonen voor ouderen in Apeldoorn
17-04-2015 – Verslag van 13 april inzake de opvang van vluchtingen
17-04-2015 – Burgemeester wacht op het haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van vluchtelingen
09-04-2015 – Mogen wij even aan u voorstellen; Jancko Rijpma
09-04-2015 – Oproep van De Stem van aan de bewoners in Orden en omgeving !
06-04-2015 – Verkeerssituatie rond de supermarkt Özbaktat
30-03-2015 – Verzoek van “De Stem van Orden”
25-03-2015 – Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 8-10-2014
21-03-2015 – Opening nieuw gezondheidscentrum
18-03-2015 – Tumult over het parkeren bij de Apenheul
04-03-2015 – Opening van de nieuwe Albert Heijn Sprengenpark
03-04-2015 – ‘De Orderbron biedt de wijk Orden brede zorg’
26-02-2015 – Wandelen in Orden en omgeving
19-02-2015 – Zienswijze Wijkraad Brink & Orden op het bestemmingsplan
19-02-2015 – Standpunt wijkraad ten aanzien van het Westpoint gebouw
18-02-2015 – De presentatie van het plan voor de bouw van een AH op de plek van het Westpoint gebouw
18-02-2015 – “De Blauwe Zebra”
18-02-2015 – Taken naar de gemeente. Wat betekent dit voor u?
18-02-2015 – Standpunt van de Wijkraad ten aanzien van een vestiging van een AZC op de “De Kleiberg”
18-02-2015 – Geen hemelwater meer op riool !
05-02-2015 – Overleg met “De Stem van Orden”
04-02-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
04-02-2015 – De gemeente gaat zorgproblemen te lijf met Meldpunt Sociaal en interventieteam
03-02-2015 – Zorgverleners in de Ordenbron, centrum voor gezondheid
03-02-2015 – Waarom was er in december 2014 geen Oliebollenkraam op het Orderplein?
23-01-2015 – Commissie Verkeer in 2014
23-01-2015 – Verslag bijeenkomst Opvang Vluchtelingen in Apeldoorn
23-01-2015 – Gezondheidscentrum De Orderbron in aanbouw
23-01-2015 – WMO Adviesraad, wat is dat en wat heb ik eraan
22-01-2015 – Hartveilig wonen (AED apparaten)
22-01-2015 – Informatie over de website www.apeldoorn.nl/samen
22-01-2015 – Levensloopbestendig maken van woningen
21-01-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
21-01-2-15 – Parkeeroverlast van de bezoekers aan de Apenheul
21-01-2015 – Overzicht van de Woningstichtingen en Zorginstanties
21-01-2015 – Formulier Arbeidsovereenkomst eigen hulp via de WMO
21-01-2015 – Dienstregeling stadslijnen Apeldoorn in 2015
21-01-2015 – Poster plattegrond medisch centrum Orderbron
20-01-2015 – Overleg “Herontwikkeling locatie Westpoint”
13-01-2015 – De Kleiberg mogelijke locatie voor AZC
13-01-2015 – Herontwikkeling Westpoint
13-01-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
06-11-2014 – Activiteitenplan Wijkraad Brink & Orden 2015
31-10-2014 – Controles nabij Ozbaktat
21-09-2014 – WMO Adviesraad, wat heeft u er aan?
25-07-2014 – CPO Groenwoud ontwikkelt zich positief; update juli 2014
20-07-2014 – Grote buurtpicknick Berg en Bos zondag 14 september
20-07-2014 – Raadsfracties: bestemmingsplan AGOVV niet ‘besluitrijp’
22-05-2014 – Wijkraad Brink & Orden nu ook op Facebook
08-05-2014 – No Shit actie Orden
08-05-2014 – Onze wijkagenten
01-05-2014 – Informatie uitvoering Orderbeek
01-05-2014 – Happy Kids Route Orden
01-05-2014 – Locatie voormalig Julianaziekenhuis
01-05-2014 – Westpoint
30-04-2014 – Zienswijze bestemmingsplan AGOVV
26-04-2014 – Plan levensloopbestendige woningen PWA-laan
26-04-2014 – Activiteitenprogramma +Punt Orden
26-04-2014 – Agenda Politieke Markt Apeldoorn
24-04-2014 – GrOOt worden in Orden; buitenschoolse opvang
07-02-2014 – Kunstroute Sprengenpark & belastingkantoren
03-01-2014 – Beken en Sprengenroute Brink&Orden
01-01-2014 – De Tritai van Hieke Luik
01-01-2014 – Gevelmozaik Pinkeltje Vrije School De Vijfster
01-01-2014 – Herstel Orderbeek op Willem III kazerne
01-01-2014 – Ik STA & IK GA van Theo Schepens
01-01-2014 – Rode Beek / Waterbronpark
01-01-2014 – Vijf zuilen van Peter van de Locht
01-01-2014 – Grift 3 tussen spoorlijn Waterloseweg en Brinkpark uitgevoerd
01-01-2014 – Historie Sparta terrein
01-01-2014 – Ontwerp waterspeelplek Zanderijweg gereed
01-01-2014 – Boek Orden zestigerjarenwijk met eigen bos
01-01-2014 – Zitbanken van Fransje Killaars
01-01-2014 – Fietsroute Bellevue Orden
01-01-2014 – Wandel Ommetjes IVN
01-01-2014 – Orderbeek in Orderbos onderging gedaantewisseling (2011)
01-01-2014 – Wilhelminaring kunstwerken (8)
01-01-2014 – Onderhoud Badhuisspreng
01-01-2014 – De Hardwerker van Helen Frik (1999)
Index berichten 2015
Index berichten 2014

Index berichten 2015

28-12-2015 – Activiteitenplan 2016 van de wijkraad
22-12-2015 – Notulen van de algemene vergaderingen van de wijkraad
15-12-2015 – Uitstel opening Waterbronpark ivm. vervuiling
28-11-2015 – Herdenking “Keienmonument” bij de Willem III kazerne
19-11-2015 – Laatste nieuws over “De Kleiberg”
26-10-2015 – Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat-2 “Westpoint”
22-10-2015 – Commissie Bouwen & wonen
20-10-2015 – Mogen wij ons (als Commissie Welzijn) even voorstellen?
20-10-2015 – Meer plezier met minder energie
15-10-2015 – Notulen Algemene Vergadering Wijkraad op 7 oktober 2015
15-10-2015 – Als Zorgboerderij “De Wenum Hoeve” stellen wij ons graag aan u voor
12-10-2015 – Zorgverleners in het wijkraadgebied Brink & Orden op alfabetische volgorde
12-10-2015 – Zorgverleners in de Orderbron, centrum voor gezondheid (versie oktober 2015)
07-10-2015 – Nieuwsbrief 2015-10 van de Wijkraad Brink & Orden
04-10-2015 – Wandelroutes in Apeldoorn West
04-10-2015 – Wandelroute Sprengenwandeling Orderbos ( 9 km)
30-09-2015 – Berg & Bos wandeling
30-09-2015 – Algemene vergadering Wijkraad Brink & Orden & Wijkcafé
24-09-2015 – Feest bij jubilerend +Punt Orden
24-09-2015 – Burgerconferentie op 14 oktober 2015
23-09-2015 – Dag van de Duurzaamheid
23-09-2-15 – Overeenkomst “Westpoint” afgerond
23-09-2015 – Doe het samen in de wijk Brink & Orden
19-09-2015 – Airborne Herdenking bij de Koning Willem III kazerne
14-09-2015 – Zorgverleners in de wijk Brink & Orden
12-09-2015 – “Snoeproute”
10-09-2015 – Onze nieuwe stadsdeelwethouder Mark Sandmann bezocht Brink & Orden
07-09-2015 – Werkgroep Sprengen en Beken, wandelexcursie Rode Beek
02-09-2015 – Kunstroute in Orden
21-08-2015 – Start nieuwe activiteiten bij ‘kLEEF!
28-07-2015 – Apenheul wil de jeugd meer betrekken bij het park
27-07-2015 – Kent u de campagne “Samen goed voor elkaar”?
16-07-2015 – Vierdaagse 2015
09-07-2015 – Proefopenstelling van de vistrap in de Orderbeek
08-07-2015 – Grasduinen naar Grondstoffen
14-06-2015 – Buitenspeeldag 2015 in de Mauvestraat
02-06-2015 – Op werkbezoek bij participatieproject Schoon Orden
27-05-2015 – Parkeerbeheer bij Berg & Bos op drukke dagen
26-05-2015 – Eerste Buurtmoestuin in Orden geopend
28-04-2015 – “Het Kleine Vermaeck”
26-04-2015 – Bestemmingsplan Brink & Orden
25-04-2015 – Een open brief van een voorstander van een kleinschalig AzC op De Kleiberg
25-04-2015 – Informatiebijeenkomst bouw Albert Heijn op de plek van het Westpoint gebouw
24-04-2015 – GrOOt worden in Orden; buitenschoolse activiteiten
22-04-2015 – Comfortabel wonen voor ouderen in Apeldoorn
17-04-2015 – Verslag van 13 april inzake de opvang van vluchtingen
17-04-2015 – Burgemeester wacht op het haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van vluchtelingen
09-04-2015 – Mogen wij even aan u voorstellen; Jancko Rijpma
09-04-2015 – Oproep van De Stem van aan de bewoners in Orden en omgeving !
06-04-2015 – Verkeerssituatie rond de supermarkt Özbaktat
30-03-2015 – Verzoek van “De Stem van Orden”
25-03-2015 – Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 8-10-2014
21-03-2015 – Opening nieuw gezondheidscentrum
18-03-2015 – Tumult over het parkeren bij de Apenheul
04-03-2015 – Opening van de nieuwe Albert Heijn Sprengenpark
03-04-2015 – ‘De Orderbron biedt de wijk Orden brede zorg’
26-02-2015 – Wandelen in Orden en omgeving
19-02-2015 – Zienswijze Wijkraad Brink & Orden op het bestemmingsplan
19-02-2015 – Standpunt wijkraad ten aanzien van het Westpoint gebouw
18-02-2015 – De presentatie van het plan voor de bouw van een AH op de plek van het Westpoint gebouw
18-02-2015 – “De Blauwe Zebra”
18-02-2015 – Taken naar de gemeente. Wat betekent dit voor u?
18-02-2015 – Standpunt van de Wijkraad ten aanzien van een vestiging van een AZC op de “De Kleiberg”
18-02-2015 – Geen hemelwater meer op riool !
05-02-2015 – Overleg met “De Stem van Orden”
04-02-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
04-02-2015 – De gemeente gaat zorgproblemen te lijf met Meldpunt Sociaal en interventieteam
03-02-2015 – Zorgverleners in de Ordenbron, centrum voor gezondheid
03-02-2015 – Waarom was er in december 2014 geen Oliebollenkraam op het Orderplein?
23-01-2015 – Commissie Verkeer in 2014
23-01-2015 – Verslag bijeenkomst Opvang Vluchtelingen in Apeldoorn
23-01-2015 – Gezondheidscentrum De Orderbron in aanbouw
23-01-2015 – WMO Adviesraad, wat is dat en wat heb ik eraan
22-01-2015 – Hartveilig wonen (AED apparaten)
22-01-2015 – Informatie over de website www.apeldoorn.nl/samen
22-01-2015 – Levensloopbestendig maken van woningen
21-01-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
21-01-2-15 – Parkeeroverlast van de bezoekers aan de Apenheul
21-01-2015 – Overzicht van de Woningstichtingen en Zorginstanties
21-01-2015 – Formulier Arbeidsovereenkomst eigen hulp via de WMO
21-01-2015 – Dienstregeling stadslijnen Apeldoorn in 2015
21-01-2015 – Poster plattegrond medisch centrum Orderbron
20-01-2015 – Overleg “Herontwikkeling locatie Westpoint”
13-01-2015 – De Kleiberg mogelijke locatie voor AZC
13-01-2015 – Herontwikkeling Westpoint
13-01-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”

Nieuws van de Commissie Welzijn

Als commissie zijn wij afgelopen tijd bezig geweest met het volgen en bijwonen van discussies en vergaderingen mbt het AZC dat mogelijk in onze wijk gehuisvest wordt. Een onderwerp dat vol met verschillende meningen en uitgangspunten zit. Blijft een punt wat wij in de gaten houden. Vrijdag 29 januari heeft een afgevaardigde van de wijkraad een bijeenkomst over de integratie van de vluchtelingen binnen de gemeente Apeldoorn bijgewoond.

Een ander punt waar wij als commissie mee bezig zijn is het project Jongeren op gezond gewicht Apeldoorn. Dit project heeft al gelopen in de wijk Kerschoten en nu kijken of dit ook hier in onze wijk wat zou kunnen opbrengen. Dit staat nog in de kinderschoenen en of het een vervolg krijgt is van meerdere punten afhankelijk. Wij houden u op de hoogte.

Ook proberen wij duidelijkheid te krijgen in het ophangsysteem, “klim ‘m haak”, welke aan diverse lantaarnpalen in onze wijk zijn aangebracht. Hieraan kunnen plastic zakken met daarin kunststof en plastic afval gehangen worden, welke dan door Circulus worden opgehaald.

Heeft u zelf zaken waar wij u mee zouden kunnen ondersteunen, dan vernemen wij dat graag!