Index berichten 2014

06-11-2014 – Activiteitenplan Wijkraad Brink & Orden 2015
31-10-2014 – Controles nabij Ozbaktat
21-09-2014 – WMO Adviesraad, wat heeft u er aan?
25-07-2014 – CPO Groenwoud ontwikkelt zich positief; update juli 2014
20-07-2014 – Grote buurtpicknick Berg en Bos zondag 14 september
20-07-2014 – Raadsfracties: bestemmingsplan AGOVV niet ‘besluitrijp’
22-05-2014 – Wijkraad Brink & Orden nu ook op Facebook
08-05-2014 – No Shit actie Orden
08-05-2014 – Onze wijkagenten
01-05-2014 – Informatie uitvoering Orderbeek
01-05-2014 – Happy Kids Route Orden
01-05-2014 – Locatie voormalig Julianaziekenhuis
01-05-2014 – Westpoint
30-04-2014 – Zienswijze bestemmingsplan AGOVV
26-04-2014 – Plan levensloopbestendige woningen PWA-laan
26-04-2014 – Activiteitenprogramma +Punt Orden
26-04-2014 – Agenda Politieke Markt Apeldoorn
24-04-2014 – GrOOt worden in Orden; buitenschoolse opvang
07-02-2014 – Kunstroute Sprengenpark & belastingkantoren
03-01-2014 – Beken en Sprengenroute Brink&Orden
01-01-2014 – De Tritai van Hieke Luik
01-01-2014 – Gevelmozaik Pinkeltje Vrije School De Vijfster
01-01-2014 – Herstel Orderbeek op Willem III kazerne
01-01-2014 – Ik STA & IK GA van Theo Schepens
01-01-2014 – Rode Beek / Waterbronpark
01-01-2014 – Vijf zuilen van Peter van de Locht
01-01-2014 – Grift 3 tussen spoorlijn Waterloseweg en Brinkpark uitgevoerd
01-01-2014 – Historie Sparta terrein
01-01-2014 – Ontwerp waterspeelplek Zanderijweg gereed
01-01-2014 – Boek Orden zestigerjarenwijk met eigen bos
01-01-2014 – Zitbanken van Fransje Killaars
01-01-2014 – Fietsroute Bellevue Orden
01-01-2014 – Wandel Ommetjes IVN
01-01-2014 – Orderbeek in Orderbos onderging gedaantewisseling (2011)
01-01-2014 – Wilhelminaring kunstwerken (8)
01-01-2014 – Onderhoud Badhuisspreng
01-01-2014 – De Hardwerker van Helen Frik (1999)