Index berichten 2015

28-12-2015 – Activiteitenplan 2016 van de wijkraad
22-12-2015 – Notulen van de algemene vergaderingen van de wijkraad
15-12-2015 – Uitstel opening Waterbronpark ivm. vervuiling
28-11-2015 – Herdenking “Keienmonument” bij de Willem III kazerne
19-11-2015 – Laatste nieuws over “De Kleiberg”
26-10-2015 – Zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Handelstraat-2 “Westpoint”
22-10-2015 – Commissie Bouwen & wonen
20-10-2015 – Mogen wij ons (als Commissie Welzijn) even voorstellen?
20-10-2015 – Meer plezier met minder energie
15-10-2015 – Notulen Algemene Vergadering Wijkraad op 7 oktober 2015
15-10-2015 – Als Zorgboerderij “De Wenum Hoeve” stellen wij ons graag aan u voor
12-10-2015 – Zorgverleners in het wijkraadgebied Brink & Orden op alfabetische volgorde
12-10-2015 – Zorgverleners in de Orderbron, centrum voor gezondheid (versie oktober 2015)
07-10-2015 – Nieuwsbrief 2015-10 van de Wijkraad Brink & Orden
04-10-2015 – Wandelroutes in Apeldoorn West
04-10-2015 – Wandelroute Sprengenwandeling Orderbos ( 9 km)
30-09-2015 – Berg & Bos wandeling
30-09-2015 – Algemene vergadering Wijkraad Brink & Orden & Wijkcafé
24-09-2015 – Feest bij jubilerend +Punt Orden
24-09-2015 – Burgerconferentie op 14 oktober 2015
23-09-2015 – Dag van de Duurzaamheid
23-09-2-15 – Overeenkomst “Westpoint” afgerond
23-09-2015 – Doe het samen in de wijk Brink & Orden
19-09-2015 – Airborne Herdenking bij de Koning Willem III kazerne
14-09-2015 – Zorgverleners in de wijk Brink & Orden
12-09-2015 – “Snoeproute”
10-09-2015 – Onze nieuwe stadsdeelwethouder Mark Sandmann bezocht Brink & Orden
07-09-2015 – Werkgroep Sprengen en Beken, wandelexcursie Rode Beek
02-09-2015 – Kunstroute in Orden
21-08-2015 – Start nieuwe activiteiten bij ‘kLEEF!
28-07-2015 – Apenheul wil de jeugd meer betrekken bij het park
27-07-2015 – Kent u de campagne “Samen goed voor elkaar”?
16-07-2015 – Vierdaagse 2015
09-07-2015 – Proefopenstelling van de vistrap in de Orderbeek
08-07-2015 – Grasduinen naar Grondstoffen
14-06-2015 – Buitenspeeldag 2015 in de Mauvestraat
02-06-2015 – Op werkbezoek bij participatieproject Schoon Orden
27-05-2015 – Parkeerbeheer bij Berg & Bos op drukke dagen
26-05-2015 – Eerste Buurtmoestuin in Orden geopend
28-04-2015 – “Het Kleine Vermaeck”
26-04-2015 – Bestemmingsplan Brink & Orden
25-04-2015 – Een open brief van een voorstander van een kleinschalig AzC op De Kleiberg
25-04-2015 – Informatiebijeenkomst bouw Albert Heijn op de plek van het Westpoint gebouw
24-04-2015 – GrOOt worden in Orden; buitenschoolse activiteiten
22-04-2015 – Comfortabel wonen voor ouderen in Apeldoorn
17-04-2015 – Verslag van 13 april inzake de opvang van vluchtingen
17-04-2015 – Burgemeester wacht op het haalbaarheidsonderzoek voor de opvang van vluchtelingen
09-04-2015 – Mogen wij even aan u voorstellen; Jancko Rijpma
09-04-2015 – Oproep van De Stem van aan de bewoners in Orden en omgeving !
06-04-2015 – Verkeerssituatie rond de supermarkt Özbaktat
30-03-2015 – Verzoek van “De Stem van Orden”
25-03-2015 – Notulen Algemene Vergadering Wijkraad Brink en Orden d.d. 8-10-2014
21-03-2015 – Opening nieuw gezondheidscentrum
18-03-2015 – Tumult over het parkeren bij de Apenheul
04-03-2015 – Opening van de nieuwe Albert Heijn Sprengenpark
03-04-2015 – ‘De Orderbron biedt de wijk Orden brede zorg’
26-02-2015 – Wandelen in Orden en omgeving
19-02-2015 – Zienswijze Wijkraad Brink & Orden op het bestemmingsplan
19-02-2015 – Standpunt wijkraad ten aanzien van het Westpoint gebouw
18-02-2015 – De presentatie van het plan voor de bouw van een AH op de plek van het Westpoint gebouw
18-02-2015 – “De Blauwe Zebra”
18-02-2015 – Taken naar de gemeente. Wat betekent dit voor u?
18-02-2015 – Standpunt van de Wijkraad ten aanzien van een vestiging van een AZC op de “De Kleiberg”
18-02-2015 – Geen hemelwater meer op riool !
05-02-2015 – Overleg met “De Stem van Orden”
04-02-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
04-02-2015 – De gemeente gaat zorgproblemen te lijf met Meldpunt Sociaal en interventieteam
03-02-2015 – Zorgverleners in de Ordenbron, centrum voor gezondheid
03-02-2015 – Waarom was er in december 2014 geen Oliebollenkraam op het Orderplein?
23-01-2015 – Commissie Verkeer in 2014
23-01-2015 – Verslag bijeenkomst Opvang Vluchtelingen in Apeldoorn
23-01-2015 – Gezondheidscentrum De Orderbron in aanbouw
23-01-2015 – WMO Adviesraad, wat is dat en wat heb ik eraan
22-01-2015 – Hartveilig wonen (AED apparaten)
22-01-2015 – Informatie over de website www.apeldoorn.nl/samen
22-01-2015 – Levensloopbestendig maken van woningen
21-01-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”
21-01-2-15 – Parkeeroverlast van de bezoekers aan de Apenheul
21-01-2015 – Overzicht van de Woningstichtingen en Zorginstanties
21-01-2015 – Formulier Arbeidsovereenkomst eigen hulp via de WMO
21-01-2015 – Dienstregeling stadslijnen Apeldoorn in 2015
21-01-2015 – Poster plattegrond medisch centrum Orderbron
20-01-2015 – Overleg “Herontwikkeling locatie Westpoint”
13-01-2015 – De Kleiberg mogelijke locatie voor AZC
13-01-2015 – Herontwikkeling Westpoint
13-01-2015 – Ontwerp nieuw Bestemmingsplan “Brink & Orden”