Nieuws van de commissie welzijn

Als commissie zijn wij afgelopen tijd bezig geweest met het volgen en bijwonen van discussies en vergaderingen mbt het AZC dat mogelijk in onze wijk gehuisvest wordt. Een onderwerp dat vol met verschillende meningen en uitgangspunten zit. Blijft een punt wat wij in de gaten houden. Vrijdag 29 januari heeft een afgevaardigde van de wijkraad een bijeenkomst over de integratie van de vluchtelingen binnen de gemeente Apeldoorn bijgewoond. Dit blijven wij als commissie op de voet volgen en wonen ook de vergaderingen en bijeenkomsten daarover bij.
Een ander punt waar wij als commissie mee bezig zijn is het project Jongeren op gezond gewicht Apeldoorn. Dit project heeft al gelopen in de wijk Kerschoten en nu kijken of dit ook hier in onze wijk wat zou kunnen opbrengen. Dit staat nog in de kinderschoenen en of het een vervolg krijgt is van meerdere punten afhankelijk. Wij houden u op de hoogte.
Ook proberen wij duidelijkheid te krijgen in het ophangsysteem, “klik ‘m haak”, welke aan diverse lantaarnpalen in delen van onze wijk zijn aangebracht. Hieraan kunnen plastic zakken met daarin kunststof en plastic afval gehangen worden, welke dan door Circulus worden opgehaald.
Tevens zijn wij bezig om een oplossing te zoeken samen met de wijkagent en stadsdeelbeheerder voor de overlast op de Morinistraat en bij de parkeerplaats Sprengenparklaan / Sprengenweg. Hopelijk is dit snel opgelost.
Heeft u zelf zaken waar wij u mee zouden kunnen ondersteunen, dan vernemen wij dat graag!