Overlast veroorzakende bomen aan de Treverilaan

Aan de Treverilaan staat een aantal bomen die overlast veroorzaken doordat  de wortels de tegels omhoog drukken.
Samen met de wijkbeheerder hebben wij gekeken in hoeverre die overlast de kap van een aantal bomen noodzakelijk maakt. Uiteraard heeft de gemeente de plicht om bomen te onderhouden en te voorkomen dat er ongelukken gebeuren.
 We hebben er op aan gedrongen dat de bewoners vooraf geïnformeerd worden, opdat zij zelf kunnen aangeven hoe zij tegen dit eventuele plan aankijken.