Ontwikkelingen bij Waterbronpark

Speelplaats, Honden Uitlaat Plaats en Boomfeestdag

Speelplaats:
Momenteel lopen er verschillende onderzoeken naar de bodemverontreiniging rondom de speelplaats. De resultaten zijn inmiddels in concept bekend, en worden rond 1 maart besproken . Vervolgens zal er overleg zijn met de Provincie Gelderland over de vorm van aanpak (sanering). Naar verwachting zal de sanering in mei worden uitgevoerd, waarna de gemeente de speelplaats verder zal afmaken en openstellen. In de periode van begin maart tot half maart wordt hierover meer bekend en zal de buurt uitgebreid worden geïnformeerd.

Honden Uitlaat Plaats
Het terrein dient nog steeds te worden afgemaakt, maar door de zeer natte omstandigheden van de afgelopen maanden kon de gemeente dit nog niet doen. Zodra het water is weggezakt zullen we de HUP afmaken en komt deze beschikbaar. Dit wordt dan ook de officiële uitlaatplaats (is nu dus nog niet geregeld qua borden), hierna mogen de honden niet meer los lopen buiten de HUP.

Boomfeestdag op 16 maart
foto 2016-03-06 (3)

( Foto boomfeestdag Zuiderpark maart 2015)

Op woensdag 16 maart a.s. viert Apeldoorn de Boomfeestdag 2016 in het Waterbronpark aan de Pieter de Hoochlaan in Apeldoorn. Basisschoolleerlingen van de Vrije school de Vijfster en de OBS Spitsbergen gaan aan de slag met het planten van een beekbos langs de Rode Beek. Het project maakt onderdeel uit van het herstel van de beek en de herinrichting van het omliggende Waterbronpark.

Met de aanplant van zo’n 500 jonge bomen en struiken ontstaat straks een prachtig bos op de oevers van de beek. Studenten van Helicon MBO Apeldoorn en medewerkers van de gemeente begeleiden de kinderen bij het planten, het IVN-Apeldoorn verzorgt de educatie rond de Boomfeestdag.

Hiermee wordt weer een mooie stap gezet in de herontwikkeling van het park, waar onder meer de oude sprengenkoppen zijn hersteld, de beekloop is opgeknapt en een nieuwe hondenuitlaatplaats is aangelegd. Naast de waterbergende en afvoerende functie van het Waterbronpark is er ook ruimte voor natuurontwikkeling en spelen in de natuur.

De Boomfeestdag start om 9.00 uur met de opening door Helicon MBO Apeldoorn en de aanplant van de eerste boom.