Regels rondom snippergroen gaat veranderen

Huurt u op dit moment grond naast uw woning van de gemeente? Let dan op want de gemeente wil de regels rondom dit snippergroen gaan aanpassen. Onderin dit artikel staat de link naar de volledige notitie. Tot 16 maart kunt ook u reageren op deze plannen. De wijkraad Brink & Orden heeft dat al gedaan en zal ook nog een aanvullende reactie versturen.

In hoofdlijn gaat het hierom.
• Gemeente wil grond graag verkopen aan burgers.
• Huidige tarieven zijn lager dan tarieven in de markt.
• Innen huurtarief is duurder dan opbrengst
• Kooptarief wordt €100/m2 (was €34 tot-68/m2). Gedurende een aantal jaren geldt een tijdelijk tarief van €50/m2
• Huurtarief wordt €10/m2/jaar, minimaal €250/jaar (dit was ca €1/m2/jaar)
• Nieuwe huur is niet meer mogelijk. Huidige huurder kan kopen of huren tegen nieuwe tarieven of huurcontract wordt opgezegd.
• Bij oneigenlijk gebruik wordt dit omgezet in koop(voorkeur) of huur of teruggave aan gemeente.
• Bij langdurig gebruik kan sprake zijn van verjaring (wel aantonen!)
• Uitgifte wordt getoetst op bestemmingsplan.(Beeldbepalend groen kopen is niet mogelijk)
• Voor details zie volledige nota.

De wijkraad zal ook nog een extra reactie toesturen.
De wijkraad vindt het een goede zaak dat er nu consequent beleid komt met marktconforme tarieven, maar vindt de verhoging voor de huurders (factor 10 ) ongewenst. Een geleidelijke overgang vinden wij logisch en gewenst. Mensen met bijvoorbeeld een huur van €100/jaar betalen nu €1000/jaar.
Daarnaast hebben we twijfels aan het financiële effect doordat veel huurders hun contract zullen opzeggen door de hoge tarieven. Bovendien is veel gemeentelijke mankracht nodig om het proces te begeleiden.

Een extra zorg is de bijkomende kosten van de notaris, waardoor koop nog duurder wordt. Ons voorstel is een All-in verkooptarief .
Voor meer informatie zie Notitie Herijking Uitgiftebeleid openbaar groen
Hier staat ook de beleidsnota en de door de wijkraden verstuurde reacties.

Snippergroen