Agenda Algemene Vergadering op woensdag 20 april 2016

Locatie: Sprengeloo
Adres: Sprengenweg 81 (ingang Pr. Beatrixlaan)
Datum: woensdag 20 april 2016
Aanvang 20.00 uur – de zaal is open vanaf 19.30 uur

1) Opening 20.00 uur door de interim-voorzitter
2) Mededelingen van de voorzitter
3) Ingekomen stukken van het secretariaat
4) Goedkeuren notulen Algemene Vergadering van 7 oktober 2015
5) Financieel verslag over 2015 door de penningmeester
–  verslag kascommissie
–  benoeming kascommissieleden
6) Benoeming voorzitter commissie Welzijn, Jorina Ploeg
7) Ontwikkelingen in Brink & Orden door onze wijkmanager, Wim Bergink
8) Voorstellen Mark Sandmann – stadsdeel wethouder
9) voorstellen André ter Horst – THOR
10) Nieuws van de diverse commissies
11) Behandeling van uw vragen en suggesties

Sluiting omstreeks 22.00 uur

Napraten en netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.