Enkele feiten op een rijtje over het bouwplan “Spartahof”

2016-04-16 Bord SpartahofEr is een firma onder vennootschap bestaande uit BPD Ontwikkeling BV en Trebbe BV, die het terrein van Ons Huis BV heeft gekocht en de realisatie van “Spartahof” ter hand zal nemen. Vanaf 6 april is de promotiecampagne gestart en is de website www.spartahof.nl in de lucht gegaan. Belangstellenden kunnen hier de nodige informatie vinden en zich inschrijven om ook de periodieke nieuwsbrief van te ontvangen. Op het bouwterrein is op vrijdag 15 april groot reclamebord worden geplaatst. Binnenkort zullen de gaten in de omheining van het bouwterrein worden hersteld. Er zullen vijf toegangspoorten worden gecreëerd om op het terrein te kunnen. Het betreden van het terrein is dan geheel voor eigen risico. Drie poorten zullen voorzien worden van uitnodigende teksten, zoals bv “wat gebeurt er achter het hek?” Op 21 april om 10.30 zal het plan “Spartahof” in het openbare deel van de vergadering van de welstandcommissie worden behandeld. Met betrekking tot de grond is er een verklaring “geschikt voor woongebruik “afgegeven.

Hoe gaat het “Spartahof” eruit zien?( alles onder voorbehoud)
De nu nog voorlopige plannen betreffen de bouw van 57 woningen, verdeeld over zgn. verandawoningen, tweekappers en rijtjeshuizen. Vanuit Sparta Luce is hierop gereageerd en is de dringende wens geuit om rijtjeshuizen deels te vervangen door tweekappers. Dat zal de invulling van terrein van de bouwlocatie ten goede komen. Gelet op de gunstige en gewilde locatie moet een hoger prijssegment m.b.t. woningen tot de mogelijkheden behoren. Er is nog geen architectonisch plan, zodat het onduidelijk is, hoe de nieuwbouw er precies uit zal zien. De huidige aardenwal op het terrein zal de grens van de bebouwing worden. Het is de bedoeling om hier een aantal veranda woningen te realiseren, die hier de voordeur hebben. De nieuwbouwwoningen worden rondom twee hofjes met een eigen toegangsweg vanaf de PWA-laan gerealiseerd. Toekomstige parkeerplaatsen voor de bewoners van de woningen liggen aan de binnenhof. Bezoekers kunnen ook aan de PWA-laan parkeren.
De omliggende groene strook aan de beekzijde is in eigendom van de gemeente. Het getekende plan voorzien veel bomen en groen, maar geen hondenuitlaatplaats (HUP), terwijl in de nabije omgeving geen HUP te vinden is. Daarom hebben de bewoners van het appartementencomplex “Sparta Luce” de wens geuit, dat de planvorming voorzien wordt in een duidelijk herkenbaar en afgescheiden HUP. Als er geen uitlaatplaats is, zal dit tot heel veel irritatie leiden.

Voorlopig tijdpad
21 april 2016 Welstandscommissie
4e kwartaal 2016 start verkoop
Eind jaar 2016 bouwrijp maken
2e kwartaal 2017 aanvang bouw blok 1 (grenzend aan Sparta Luce)
4e kwartaal 2017 oplevering van de woningen.