Vragen aan de wijkraad

Tijdens de afgelopen Algemene Vergadering zijn er veel vragen gesteld over allerlei thema’s die spelen in onze wijk.  Daar zijn we erg blij mee. Tegelijkertijd is deze bijeenkomst niet altijd het beste moment om (soms individuele) vraagstukken te bespreken.

En we kunnen ons ook voorstellen dat u een bepaalde vraag of probleem éérder wilt bespreken dan op de Algemene Vergadering. Spaart u uw vragen dan ook niet op, maar leg het meteen voor aan de wijkraad. Dit kan via het secretariaat of via de email.

Op de website(onder->uw wijkraad) of in het wijknieuws vindt u alle adressen.