Stand van zaken Willem III kazerne

Beste wijkbewoners,

De naaste bewoners van de WIII waren onlangs te gast op de kazerne. Ook uw wijkraad was hiervoor uitgenodigd. Het doel van deze bijeenkomst was om ons op de hoogte te houden van de stand van zaken inzake de renovatie/nieuwbouw.

Via de onderstaande link treft u de nieuwsbrief aan, met daarin zowel oude als nieuwe foto’s.

Nieuwsbrief Willem III kazerne