Waterspeelplaats

Aannemer Roelofs is begonnen met de aanleg van een verbindingsriooltje via de waterspeelpplaats langs de Zanderijweg tegenover de H.W. Mesdagstraat. Gelijktijdig wordt er nog restverontreiniging uit de bodem van de vroegere Orderbeek verwijderd. Zoals bekend werd  vroeger industrieel water in de  Orderbeek geloosd en resten daarvan zijn nog terug  te vinden in de voormalige beekbedding.
Naar verwachting is de klus op 22 juli a.s. geklaard.
Zanderijweg-HW Mesdagstraat