Wegwijs in zorg en welzijn

In de afgelopen jaren is er veel veranderd als het gaat om welzijn en zorg. In de media komen dagelijks zaken voorbij als het om dit thema gaat. Veel veranderingen zijn ingezet vanuit het rijk. De gemeenten zijn nu meer verantwoordelijk voor zorg en ondersteuning. Zorg en welzijn worden dichterbij in de buurt georganiseerd zodat we elkaar gemakkelijker kunnen vinden. Zo hebben we inmiddels in alle stadsdelen een Sociaal Wijk Team (SWT) en een Welzijnsnetwerk.

Allereerst is het goed om vast te stellen dat veel mensen gewoon de weg weten te vinden naar de huisarts, het WMO-loket voor voorzieningen, de Kap voor een maatje, de vele Ontmoetingsplekken in de wijken of het maatschappelijk werk. Het is ook goed om het gezonde verstand te gebruiken en zelf oplossingen te vinden voor situaties die misschien even lastig lijken. We zijn vaak prima in staat om in zulke omstandigheden het juiste te doen.

Maar het kan zijn dat je als bewoner in de buurt toch niet zo goed weet waar je nu moet zijn en wat dan?

Mocht er een acute noodsituatie zijn die levensbedreigend is, of is er spoedeisende hulp nodig dan belt u natuurlijk met 112. Is er geen acute noodsituatie maar wel politie nodig dan belt u 0900-8844.

Dit kan zijn bij een burenruzie of bijvoorbeeld bij zeer ongewoon of ongewenst gedrag. Een belangrijk telefoonnummer in Apeldoorn is 14055. Dit nummer kunt u bellen als u zaken wilt melden of weten op het terrein van milieu, verlichting, vernielingen etc. U kunt er ook terecht met vragen over de WMO, dus over voorzieningen om zelfstandig te kunnen wonen, leven en werken. 14055 is van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar en kan u op vele vragen antwoord geven of doorverwijzen naar de juiste instantie.

Zoals gezegd is er in Apeldoorn in alle wijken een Sociaal Wijk Team en een Welzijnsnetwerk actief.

Het Welzijnsnetwerk bestaat uit medewerkers met diverse specialismen. Maakt u zich zorgen over bewoners in uw buurt, door bijvoorbeeld steeds meer vervuiling of dichte gordijnen, een buurman die vaak de weg kwijt is? Probeer contact te maken en te achterhalen of er wat aan de hand is. Mochten de zorgen blijven dan kunt u contact met het Welzijnsnetwerk opnemen. Ook als u, samen met uw buren initiatieven wilt nemen om uw buurt leuker en veiliger te maken kan het Welzijnsnetwerk u ondersteunen of de weg wijzen. We zijn ook te benaderen met vragen van persoonlijke aard over eenzaamheid, schulden of vragen m.b.t. opvoeding of relaties. Het Welzijnsnetwerk bestaat uit werkers met diverse specialismen vanuit Stimenz, Mee-Veluwe, de Kap, Don Bosco en de S1-wijkverpleegkundigen. Het Welzijnsnetwerk Noordwest of Centrum is te bereiken via;

de buurtregisseur voor Noordwest Jan van Eijk j.vaneijk@stimenz.nl

of via Stimenz 088-7846464 dan wel het mailadres info@stimenz.nl of de website www.stimenz.nl

Het Sociaal Wijk Team is er speciaal voor mensen waar de problemen zich opgestapeld hebben. Bijvoorbeeld door schulden, werkloosheid, verslaving of problemen rond opvoeding, gezondheid en wonen. U komt er echt zelf niet meer uit. Na overleg met u wordt u aangemeld door een hulpverlener, de corporatie, huisarts of school bij het SWT. U krijgt dan een contactpersoon die samen met u, uw familie of andere mensen uit uw omgeving een plan maakt om weer uit de problemen te komen. Ook het Welzijnsnetwerk kan hier een rol in vervullen door samen met u te kijken of ondersteuning vanuit het SWT nodig is.

Als laatste willen we u nog wijzen op het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en alle Ontmoetingsplekken in Apeldoorn. Het CJG is dé plek waar je terecht kunt met vragen over gezondheid, opvoeden en opgroeien. We zijn er voor alle (toekomstige) ouders, kinderen en jongeren. We geven preventieve en lichte zorg. Als dat nodig is, verwijzen we ouders en jongeren naar andere vormen van Jeugdhulp. Kijk op www.cjgapeldoorn.nl

Verspreid over de hele stad zijn er vele Ontmoetingsplekken waar u activiteiten kunt doen, een kopje koffie kunt drinken of gratis naar een spreekuur kunt. Kijk hiervoor op www.ontmoetelkaarinapeldoorn.nl