Werkzaamheden waterspeelplaats

Ongeveer 2 week geleden hebben wij een bericht geplaatst over riolerings- en bodemsaneringswerkzaamheden op de waterspeelplaats Zanderijweg tegenover de H.W. Mesdagstraat.
Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Naar aanleiding van vragen uit de omgeving geven wij na overleg met de gemeente in dit bericht de reden van de werkzaamheden aan.
Eind 2013 is begonnen met de aanleg van de huidige beek langs de Zanderijweg. Gelijktijdig met de beekaanleg heeft men de bodemverontreiniging in de voormalige beekbodem verwijderd.
Als gevolg van de beekaanleg zijn de rioolafvoeren van de woningen langs de beek van de Zanderijweg tussen de Betsy Westendorpstraat en de Coba Ritsemastraat aangepast. Tijdens hevige regenbuien is gebleken dat deze gewijzigde rioolafvoeren niet voldeden. Voor dit probleem is een oplossing bedacht en nu uitgevoerd middels de aanleg van een verbindingsriool vanaf de hoekwoning aan de Zanderijweg (huisnr. 175) door de waterspeelplaats naar het begin van de Coba Ritsemastraat. Zie rode stippellijn op de foto.
De gemeente en aannemer Roelofs hebben meegedeeld dat er geen sprake is geweest van grondwaterverontreiniging en dat er bij het recente graafwerk geen bodemverontreinigingen zijn aangetroffen.

waterspeelplaats - riool