Agenda Algemene Vergadering Wijkraad Brink & Orden op 12 oktober 2016

Locatie:   Scholengemeenschap Sprengeloo, Sprengenweg 81 (ingang Pr Beatrixlaan)

Tijd:        Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Tijdens deze vergadering willen we graag van u als  bewoner weten welke zaken in onze wijk van belang zijn.
Aan verschillende tafels kunt u zelf onderwerpen aankaarten en aangeven welke acties ondernomen kunnen worden.  

Agenda

 1. Opening door de interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 20 april 2016
 4. Bestuurlijke zaken:
  • aftredend en herkiesbaar Jolanda Boukari, secretaris
  • aftredend en herkiesbaar Jancko Rijpma, voorzitter Verkeer
  • aftredend Margaret Bakker, voorzitter Groen & Kunst

Een voordracht voor (tegen-)kandidaten moet door tenminste tien leden ,zeven dagen voor aanvang van de algemene vergadering worden ingediend bij de secretaris van de wijkraad.

 • Afscheid van John Verhoek, redactielid wijknieuws
 • Afscheid van Laetita Bosch, redactielid wijknieuws
 • Nieuw Jolet Bakker, redactielid van wijknieuws
 1. Thematafels: per thema (verkeer/bouwen&wonen/welzijn/groen&kunst)
  inbrengen van ideeën, verbeterpunten, initiatieven van wijkbewoners.
 1. Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.00 uur

Na afloop kunt u onder het genot van een drankje en een hapje napraten.

U bent van harte welkom!