Nota Geluid bij Evenementen en de geluidsprofielen

Er is een conceptnota opgesteld voor het beleid met betrekking tot geluid bij evenementen als vervanging van de regeling uit 2008. Deze Nota Geluid bij Evenementen komt voort uit een evaluatie van het geldende beleid en pakt een paar zaken anders aan. Daarnaast zijn er van 15 locaties in Apeldoorn zogenaamde ‘locatieprofielen’ opgesteld. Een locatieprofiel beschrijft alle aspecten die van belang zijn voor het houden van een evenement op een bepaalde locatie en is daarmee een vertaling van bestaande beleidslijnen voor die locatie. Lees hier meer->