Schoon Orden prikt voor de 100e keer op woensdag 9 november 2016

Bijna 4 jaar heeft de werkgroep al gewerkt voor een schonere wijk. De werkgroep bestaat uit een vaste kern van 8 tot 12 vrijwilligers. Om de 2 weken op woensdagochtend verzamelen ze bij +Punt om samen een uur zwerfvuil op te ruimen.

Het kan er soms wel eens spectaculair aan toegaan. We krijgen af en toe hulp van scholieren en gastleden. Het geld ligt op straat en wij hebben daar ervaring mee. Speeltuinver. Kindervreugd krijgt van onze acties momenteel 5 cent per opgeruimd blikje of flesje.

Per uur scoren we zo’n 70 stuks; dat is goed voor een schone buurt en de kassa. We werken meest in tweetallen en een geïnteresseerde vrijwilliger /vrijwilligster is altijd welkom. Na afloop (11uur ) is er iets te drinken in Ontmoetingscentrum +Punt.

Wilt u/ je meer weten : dickverboom@hotmail.com ( tel. 055-3552300 )of kom kijken in +Punt !

Welkom in een Schoner Orden!

groep schoolkinderen materiaal