Afval- en recycleplan Recycleservice 2025

De gemeente is bezig met het Afval- en recycleplan Recycleservice 2025. Hiervoor heeft de gemeente een concept ter visie gelegd waarop een ieder tot 28 december kan/kon reageren.
De wijkraad heeft de volgende reactie ingediend:
afval
Wij ondersteunen op hoofdlijnen het gemeentelijke beleid om zoveel mogelijk afval te hergebruiken (recyclen). De manier waarop de gemeente denkt dit verder te ontwikkelen, roept bij ons de volgende kanttekeningen en vragen op:

1. Afvalhaken voor PMD
Wij beschouwen de uitvoering van afhaken bij flats als mislukt. Ondanks diverse goedbedoelde informatiepogingen weigeren vele flatbewoners zich te houden om alleen op de afhaaldagen zakken met PMD op te hangen.

Als de haken vol zijn, zetten flatbewoners de zakken rondom de lantaarnpaal. Daarnaast dumpen niet in de aangrenzende flats wonende buurtbewoners (soms uit de kofferbak van hun auto) zakken met afval aan of rond de lantaarnpalen. Ook afval wat er niet thuis hoort, wordt met regelmaat aangetroffen. Het gevolg van dit alles is een heel onaangenaam straatbeeld en rommel op straat door vogels opengepikte – en door katten opengekrabde zakken. Er zijn hondenbezitters die gevulde poepzakjes ophangen. Ook ratten komen op het afval af. Kortom een visueel zeer onaangename en milieuhygiënisch gezien onverantwoorde situatie. Hiermee gaat de kwaliteit van de openbare ruimte en de woonkwaliteit in de buurten nabij hoogbouw flink naar beneden.

We zouden kunnen gaan denken aan handhaven (bekeuringen geven aan niet-luisterende ontdoeners) maar gezien onze ervaringen met handhaven, dringen wij sterk aan op het aanbrengen van (liefst ondergrondse) voorzieningen bij hoogbouw.

2. Extra betalen voor restafval, luiers en incontinentiemateriaal
Door ontdoeners te laten betalen voor restafval, luiers en incontinentiemateriaal neemt het risico op dumpen toe. Wij pleiten voor een zodanige maatregelen en tarieven dat het risico op dumpen afneemt.

3. Afval app
Wij vinden het introductie van de ‘’afval app’’ een zinvol gegeven. Ons inziens dient er een grotere bekendheid worden gegeven aan de app. Tevens dient de app verder te worden ontwikkeld.
Hierbij te denken met het aangeven van de aanleverpunten met de afhaaltijden

4. Openstellen van milieustraat op zaterdagmiddag
Hiervan zijn wij voorstander om met name door de weeks werkende en in het weekend klussende bewoners de gelegenheid te geven om zich te ontdoen van overtollig materiaal.

5. Verhoging gratis kilo’s
Wij ondersteunen uw voornemen in uw conceptplan om de gratis kilo’s op de milieustraat te verhogen van 300 naar 400 kilo. Dit kan helpen om te voorkomen dat ontdoeners elders (b.v. in de natuur) gaan dumpen.

Westpoint update

Nadat de gemeenteraad een streep door het plan voor een boodschappencentrum ter plaatse van het kantorengebouw Westpoint heeft gezet, is het rustig geweest rond het leegstaande gebouw.

Een beveiligingsbedrijf controleert geregeld het gebouw op onder andere ongenode gasten. Daarbij zijn enkele van die gasten in de kraag gevat en dat heeft geholpen om de ongenode gasten buiten te houden.

Het parkeerterrein achter het Westpoint heeft een periode gekend van overlast van uitgaanspubliek en drugshandel. Omdat enkele jaren geleden de gemeente opslagruimte nodig had voor werken in de binnenstad, heeft de gemeente het  parkeerterrein afgesloten. Bijkomend voordeel was dat overlast van uitgaanspubliek en drugshandel op het parkeerterrein aanzienlijk is verminderd.

Onlangs heeft de gemeente de opslag opgeheven en het parkeerterrein weer opengesteld. Immers de gemeente vind het niet realistisch om een parkeerterrein af te sluiten als de opslag niet meer nodig is. Om terugkeer van de overlast te voorkomen is aan de politie en THOR (team handhaving openbare ruimte)  gevraagd om het parkeerterrein in hun controles mee te nemen.

U heeft berichten kunnen zien dat naast het plan voor een boodschappencentrum dat door BUN te Almere werd ontwikkeld een plan voor appartementen werd ontwikkeld door Aestus. Omdat BUN een exclusieve optie heeft op Westpoint konden de huidige eigenaar (INGbank) en de gemeente niet in gesprek over het plan van Aestus. Inmiddels heeft Aestus toch verkennend contact met ING en de curator. Door de optie van BUN is het nu voor de overige partijen nog niet mogelijk om het plan voor appartementen snel te ontwikkelen.

westpt

Beweeg! bij ‘kLEEF!

Voor iedereen die kanker heeft.

Wanneer: wekelijks dinsdag- of donderdagochtend
Plaats: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn
Kosten: € 4,- per keer
Aanmelden: binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), telefonisch (055) 576 26 76 of per mail info@stichtingkleef.nl.

Verschillende onderzoeken hebben laten zien dat een bewegingsprogramma voor mensen met kanker bijdraagt aan de fysieke fitheid en het afnemen van bijvoorbeeld vermoeidheid. Door onder begeleiding te gaan bewegen zal uw conditie verbeteren en als gevolg daarvan uw levenskwaliteit. Bij Stichting kLEEF! kunt u laagdrempelig bewegen o.l.v. professionele bewegingscoaches. In kleine groepjes (maximaal 3 mensen) en voor slechts € 4,- per keer krijgt u een programma op maat aangeboden.

Voor vragen en of aanmelden kunt u bellen (055-5762676), mailen info@stichtingkleef.nl of binnen komen in ons huis.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingkleef

Andere activiteiten bij Stichting ‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nlfotobewegen

Gespreksgroep jonge mensen met kanker

Gespreksgroep jonge mensen met kankerlogo-kleef

Wat: gespreksgroep jonge mensen met kanker
Wanneer: op korte termijn
Plaats: Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn
Kosten: geen
Aanmelden: binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn), telefonisch (055) 576 26 76 of per mail info@stichtingkleef.nl.

Kanker kan iedereen treffen, maar het beeld bestaat dat het alleen bij oudere mensen voorkomt. Wat gebeurt er als je jong bent en je krijgt te horen dat je kanker hebt? Je eerste gedachte is misschien “dat kan helemaal niet, het is niet waar! Ik begin pas met mijn leven, heb nog zoveel plannen. Er komen veel vragen op je af over behandeling, keuzes die misschien gemaakt moeten worden. Maar ook over werk,  eventuele kinderwens, relatie, zorgen over je jonge gezin. Hoe ga je om met reacties uit je directe omgeving. Daarover praten met mensen die weten waar het over gaat kan een enorme steun zijn.

Bij Stichting ‘kLEEF! hebben we ook ervaring met gespreksgroepen voor jonge mensen (tot ongeveer 40 jaar). Op korte termijn willen we een nieuwe groep starten.

Indien je geïnteresseerd bent of op de hoogte gehouden wilt worden, neem dan contact met ons op via info@stichtingkleef.nl of telefonisch 055-5762676. Bij ons binnenlopen (Vosselmanstraat 4 in Apeldoorn) kan natuurlijk ook.

Volg ons op Facebook: www.facebook.com/stichtingkleef

Andere activiteiten bij Stichting ‘kLEEF! zie: www.stichtingkleef.nl