Afval- en recycleplan Recycleservice 2025

De gemeente is bezig met het Afval- en recycleplan Recycleservice 2025. Hiervoor heeft de gemeente een concept ter visie gelegd waarop een ieder tot 28 december kan/kon reageren.
De wijkraad heeft de volgende reactie ingediend:
afval
Wij ondersteunen op hoofdlijnen het gemeentelijke beleid om zoveel mogelijk afval te hergebruiken (recyclen). De manier waarop de gemeente denkt dit verder te ontwikkelen, roept bij ons de volgende kanttekeningen en vragen op:

1. Afvalhaken voor PMD
Wij beschouwen de uitvoering van afhaken bij flats als mislukt. Ondanks diverse goedbedoelde informatiepogingen weigeren vele flatbewoners zich te houden om alleen op de afhaaldagen zakken met PMD op te hangen.

Als de haken vol zijn, zetten flatbewoners de zakken rondom de lantaarnpaal. Daarnaast dumpen niet in de aangrenzende flats wonende buurtbewoners (soms uit de kofferbak van hun auto) zakken met afval aan of rond de lantaarnpalen. Ook afval wat er niet thuis hoort, wordt met regelmaat aangetroffen. Het gevolg van dit alles is een heel onaangenaam straatbeeld en rommel op straat door vogels opengepikte – en door katten opengekrabde zakken. Er zijn hondenbezitters die gevulde poepzakjes ophangen. Ook ratten komen op het afval af. Kortom een visueel zeer onaangename en milieuhygiënisch gezien onverantwoorde situatie. Hiermee gaat de kwaliteit van de openbare ruimte en de woonkwaliteit in de buurten nabij hoogbouw flink naar beneden.

We zouden kunnen gaan denken aan handhaven (bekeuringen geven aan niet-luisterende ontdoeners) maar gezien onze ervaringen met handhaven, dringen wij sterk aan op het aanbrengen van (liefst ondergrondse) voorzieningen bij hoogbouw.

2. Extra betalen voor restafval, luiers en incontinentiemateriaal
Door ontdoeners te laten betalen voor restafval, luiers en incontinentiemateriaal neemt het risico op dumpen toe. Wij pleiten voor een zodanige maatregelen en tarieven dat het risico op dumpen afneemt.

3. Afval app
Wij vinden het introductie van de ‘’afval app’’ een zinvol gegeven. Ons inziens dient er een grotere bekendheid worden gegeven aan de app. Tevens dient de app verder te worden ontwikkeld.
Hierbij te denken met het aangeven van de aanleverpunten met de afhaaltijden

4. Openstellen van milieustraat op zaterdagmiddag
Hiervan zijn wij voorstander om met name door de weeks werkende en in het weekend klussende bewoners de gelegenheid te geven om zich te ontdoen van overtollig materiaal.

5. Verhoging gratis kilo’s
Wij ondersteunen uw voornemen in uw conceptplan om de gratis kilo’s op de milieustraat te verhogen van 300 naar 400 kilo. Dit kan helpen om te voorkomen dat ontdoeners elders (b.v. in de natuur) gaan dumpen.