Hekken Park Berg & Bos

Het stadspark Berg & Bos is vrij toegankelijk voor iedereen.

Wel zijn er hekken die ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten worden.

Onderstaand de tijden waarop dit gebeurd.

Openen:

 • Winter: alle hekken open om 8.00uur.
 • Zomer: alle hekken open om 7.00uur

Sluiten:

 • Winter: Hek hoofdingang en Apenheul ingang sluiten om 21.00uur.  Alle andere hekken sluiten om 18.00uur.
 • Zomer: Alle hekken sluiten om 21.00uur.
 • De nachtuitgang blijft uiteraard te gebruiken.

Voor meer informatie over het stadspark, raadpleeg de website via onderstaande link

http://bergenbosapeldoorn.nl/home

Fotoserie Spartahof

Hieronder vind u een paar foto’s van de bouwactiviteiten op de Spartahof. Regelmatig zullen hier de veranderingen te zien zijn. Zo komt er een mooie serie van de veranderingen.

Week 44 2017Week 46 2017

Week 47 2017

Week 48 2017

Week 49 2017

Week 5 2018

Week 10

Week 14

Week 16

Week 17


Week 18

Week 19

Week 20

Week 22

Week 24

Week 27

Week 28

Week 29

Week 35

Week 38

Week 40

Week 41

 

Week 45

Week 46


Week 48

Week 17 2019

Nieuwbouw Julianalocatie

De plannen voor de herinrichting van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis verkeren op dit moment in het eindstadium. Het plan ligt in het wijkraad gebied De Sprengen en grenst via de Sprengenweg aan ons wijkraad gebied. De wijkraad de Sprengen en onze wijkraad worden in de planontwikkeling betrokken. Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage tot 3 januari 2018. De omwonenden zijn hiervan door de gemeente op de hoogte gesteld. Zij kunnen tot 3 januari a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Op woensdag 6 december wordt er een informatie-avond gehouden tussen 18:30 uur en 20:30 uur in Scholengemeenschap Sprengeloo aan de Sprengenweg 181.

Voor meer info over de bouwplannen zie: http://www.julianakwartier.nl

Voor het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de procedure zie de onderstaande link:

Bestemmingsplan

Standpunt wijkraad
De wijkraden de Sprengen en Brink & Orden ondersteunen de herontwikkeling van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis. Voor de bouw van de nieuwe zorg gerelateerde gebouwen en woningen zullen bomen moeten wijken.
Na de bouw zullen er langs de nieuwe wegen jonge bomen worden geplant. De wijkraad de Sprengen en de wijkraad Brink & Orden betreurt dat een deel van de bestaande bomen met name langs de noordzijde van de Sprengenweg zullen moeten wijken.
Daarom hebben de wijkraden bij de gemeente en de projectontwikkelaar aangedrongen langs de noordzijde van de Sprengenweg zoveel als mogelijk bomen te sparen.
Daarnaast hebben de wijkraden aangedrongen op herstel van de spreng langs de Sprengenweg tijdens of aansluitend aan de herontwikkeling va  n het Julianaterrein. Zie desgewenst (link naar de brief van Sprengen en Brink & Orden).

Zienswijze (voorlopig) plan Julianalokatie

 

Sinterklaas 2017

Gelukkig kon ook dit jaar Sinterklaas met een selecte groep van zijn Pieten weer naar Orden komen.

De Sint vertrok vanaf de speeltuin Kindervreugd met het voltallige Zwarte Pietenorkest weer als eerste naar het Ordenplein.

Hier stonden al veel kinderen met hun ouders en opa’s en oma’s te wachten.

Sint en Piet kregen veel kleurplaten, allemaal heel mooi ingekleurd of zelfs beplakt met veren en kralen. Dit maakte het weer erg moeilijk voor Sint om uit al die mooie kleurplaten een aantal kinderen te kiezen die ’s middags een prijsje van de Sint kregen.

Nadat Sint weer met zijn gevolg naar de speeltuin terugging, samen met heel veel kinderen, is daar nog gezellig gezongen en heeft het Pietenorkest nog een aantal leuke Sinterklaasliedjes gespeeld.

Aan het eind van de middag mochten alle kinderen tot en met 8 jaar nog een cadeautje en wat lekkers mee naar huis nemen.

Voorbereidingen Spartahof gestart

De bouwactiviteiten van de Spartahof zijn gestart. Het voetgangers- en fietsverkeer is tijdelijk omgeleid naar het fiets- en voetpad langs de overzijde (zuidzijde) van de PWA Laan. Naar verwachting zal het bouwrijpmaken voortduren tot in februari 2018. Naar verwachting start de bouw van de woningen in maart 2018.

Voor meer info zie brief en www.nieuwbouw-spartahof.nl/Apeldoorn

Hieronder vind u de omwonende brief voor meer info:

omwonende-brief-spartahof

Uitnodiging stadspraat – Jan Terlouw over het touwtje in de brievenbus

U bent van harte uitgenodigd voor ‘Stadspraat’ op 23 november om 15:30 a.s. in het stadhuis. Dan komt de heer Jan Terlouw vertellen over het Apeldoornse touwtje uit de brievenbus. Sinds zijn optreden bij De wereld Draait Door is dat spreekwoordelijke touwtje een ding geworden. Het staat vooral voor vertrouwen in de medemens. Bij Stadspraat zijn medewerkers van gemeente Apeldoorn, ondernemers en inwoners van harte welkom dus u ook.

 

Start werkzaamheden rotonde Jachtlaan

Wat gaat er gebeuren?

 • Op de rotonde Jachtlaan (AGOVV) wordt het asfalt vervangen en worden de fietspaden verhoogd aangebracht. Dit zorg voor een betere verkeersveiligheid.
 • De gehele rotonde en de directe omgeving wordt afgekoppeld. Afkoppelen houdt in dat het regenwater niet meer in het riool terecht komt. Dat is beter voor het milieu en voorkomt
  overstroming bij zware regenval.

Start op maandag 6 november.

Aannemer KWS Infra B.V. start met de werkzaamheden aan de rotonde op maandag 6 november a.s. Gedurende de eerste week (6 t/m 12 november) is er nog in 2 richtingen doorgaand verkeer mogelijk tussen de Laan van Spitsbergen en de Jachtlaan. Voor fietsers wordt een omleidingsroute ingesteld. De JC Wilslaan en de JF Kennedylaan worden afgesloten.

Gedurende 3 weken (13 november t/m 1 december) wordt de rotonde volledig afgesloten. Alleen verkeer vanaf Laan van Spitsbergen richting de JF Kennedylaan is dan nog mogelijk via de Polhoutlaan.

Doorgaand verkeer wordt via de hoofdwegen omgeleid. Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren is deze gehele afsluiting noodzakelijk. Wij begrijpen dat deze werkzaamheden overlast kunnen veroorzaken en rekenen op uw begrip.

Boek lezing Bitterzoete thee – 31 oktober

Zahed Nurin (1969), auteur van het boek Bitterzoete thee, geeft op dinsdagavond 31 oktober een lezing in Apeldoorn.

Eind jaren negentig kwam Zahed Nurin met zijn familie vanuit Afghanistan naar Nederland, op de vlucht voor oorlog en haat, alles achterlatend.

Bitterzoete thee, de debuutroman van Zahed Nurin, is gebaseerd op een waargebeurd familieverhaal. Zahed groeide op in Afghanistan, studeerde rechten in Rusland en is nu maatschappelijk werker in zijn nieuwe thuisland, Nederland.

In Bitterzoete thee wil hij de verschillende kanten van gewone mensen in Afghanistan laten zien; hoe hun harten kloppen, wat hun zoetste dromen zijn en wat hun grootste nachtmerries, hoe bitter oorlog is. Bitterzoete thee gaat over de vader van Nurin die samen met zijn tweelingbroer opgroeit in een klein, geïsoleerd Afghaans dorp. Tegen de tradities in besluit hun vader de tweeling in Kabul naar school te sturen. ‘Die beslissing van mijn grootvader heeft niet alleen het leven van mijn vader, maar ook dat van mij en mijn zussen, en dat van mijn kinderen, compleet veranderd’, zegt Zahed Nurin.

Met deze roman probeert hij een waarachtige ontmoeting tot stand te brengen tussen mensen in Afghanistan en hier. Daarmee geeft hij hopelijk niet alleen iets terug aan zijn liefdevolle ouders, maar ook aan Nederland, waar hij met zijn familie de kans kreeg om het leven weer vorm te geven. Met zijn verhaal hoopt hij meer begrip en verbondenheid te kweken tussen vluchtelingen en Nederlanders.

De lezing is voor alle belangstellenden en is gratis met uitzondering van koffie/thee.

U bent van harte welkom!

In verband met het aantal beschikbare plaatsen is het wel noodzakelijk om een plaats te reserveren.

Dit kan tot vrijdag 27 oktober via de mail: m.klaassen@stimenz.nl of telefonisch: 06 25009717- van maandag t/m donderdag- onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Locatie                        Buurtontmoetingsplek 1005

Adres              Aristotelesstraat 1005 (tegenover het Atrium)
Datum             Dinsdag 31 oktober

Tijd                 Inloop vanaf 19.15 uur, start 19.30 uur

 

 

 

Informatie inzake plaatsing containers (PMD en luiers (proef))

In juni heeft het College besloten om alle haken voor plastic, metaal/blik en drankpakken (PMD) voor hoogbouw te verwijderen en te vervangen door ondergrondse PMD-containers. Reden daarvoor is de algemene onvrede over de Klik-m haken. De haken werden te intensief gebruikt; ook buiten ophaaldagen hingen er regelmatig zakken aan de haken.

Op 1 november 2017 starten we met plaatsing van de containers en het verwijderen van de haken. Bewoners van de hoogbouw krijgen allen een brief waarin aangegeven is waar de dichtstbijzijnde
container zich voor hen bevindt.

Locaties
Circulus-Berkel heeft logische plekken bepaald voor de nieuw te plaatsen containers waarbij rekening is gehouden met:

 • Een zo goed mogelijke verspreiding voor de bewoners van de hoogbouw.
 • Zoveel mogelijk bij-plaatsing bij bestaande container(s) – geen nieuwe locaties.
 • Een papier- of glascontainer vervangen door een PMD-container, indien deze eerstgenoemde nauwelijks wordt gebruikt.
 • Daar waar twee restcontainers staan, één vervangen door een PMD-container.
 • In bijgevoegde kaart (zie onderaan bijlage A) zijn de nieuwe PMD-containers rood aangeduid en de bestaande groen.

Tevens is een presentatie met locatieduiding toegevoegd (zie onderaan bijlage B). In totaal gaat het om 33 PMD-containers, waarvan 7 in de plaats komen van reeds aanwezige containers en één locatie nieuw is. Deze laatste (Gijsbrechtgaarde) is vervanging van een maatwerkoplossing en zal in overleg met bewoners worden opgepakt.

Luiercontainers
Op 1 november 2017 zal gestart worden met plaatsing van de containers en verwijderen van de haken. Bewoners van de hoogbouw zullen tegen die tijd allen een brief ontvangen waarin aangegeven is waar de dichtstbijzijnde container zich voor hen bevindt. In het Apeldoorn Stadsblad zal ook aandacht worden
besteed aan deze werkzaamheden. Vervolgens gaan we een proef doen met inzameling van luiers en incontinentiemateriaal door 5
luiercontainers te plaatsen. De geplande locaties (zie onderaan bijlage C) betreffen allen bijplaatsing op een milieupark, te weten winkelcentra Adelaarslaan, Ordenplein en Mercatorplein alsmede wijkcentrum Het Kristal en de dorpskom Uddel. Hiermee beogen we de kinderrijke buurten te adresseren, maar ook zelfstandige wonende ouderen te kunnen bedienen mochten zij incontinentiemateriaal gebruiken. Heel bewust hebben we ook voor een dorp – in dit geval Uddel – gekozen, om hiermee ook de ervaringen in een dorp mee te kunnen nemen.

Op dinsdag 31 oktober 2017 organiseert gemeente Apeldoorn in samenwerking met Circulus-Berkel een inloopavond over de plaatsing van de containers. U bent van harte welkom van 19:00 tot 21:00 uur. De locatie is Hanging Around in de Oude Ambachtschool aan de Molenstraat-Centrum 1 te Apeldoorn.

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C