Westpoint update

Nadat de gemeenteraad een streep door het plan voor een boodschappencentrum ter plaatse van het kantorengebouw Westpoint heeft gezet, is het enige tijd relatief rustig geweest rond het leegstaande gebouw.

Een beveiligingsbedrijf controleert geregeld het Westpointgebouw op onder andere ongenode gasten. Daarbij zijn enkele van die gasten in de kraag gevat en dat heeft enigszins geholpen om de ongenode gasten buiten te houden. Het parkeerterrein achter het Westpoint heeft een periode gekend van overlast van uitgaanspubliek en drugshandel. Omdat enkele jaren geleden de gemeente opslagruimte nodig had voor werken in de binnenstad, heeft de gemeente het  parkeerterrein afgesloten. Bijkomend voordeel was dat overlast van uitgaanspubliek en drugshandel op het parkeerterrein was verminderd. Wel waren er nog voor de buurt hinderlijke activiteiten op het speelterrein naast het parkeerterrein.

Onlangs heeft de gemeente de opslag opgeheven en het parkeerterrein weer opengesteld. Immers de gemeente vindt het niet realistisch om een parkeerterrein af te sluiten als de opslag niet meer nodig is. Om terugkeer van de overlast te voorkomen is aan de politie en THOR (team handhaving openbare ruimte)  gevraagd om het parkeerterrein en speelveld in hun controles mee te nemen.

U heeft berichten kunnen zien dat naast het plan voor een boodschappencentrum dat door BUN te Almere werd ontwikkeld een plan voor appartementen werd ontwikkeld door Aestus. Omdat BUN een exclusieve optie heeft op Westpoint konden de huidige eigenaar (INGbank) en de gemeente niet in gesprek over het plan van Aestus. Inmiddels heeft Aestus toch verkennend contact met ING en de curator. Door de optie van BUN is het nu voor de overige partijen nog niet mogelijk om het plan voor appartementen snel te ontwikkelen.

Gezien de jongste klachten heeft de wijkraad een dringend beroep op de politie en de gemeente gedaan om intensieve aandacht te geven aan de problemen bij het Westpoint.
Daarnaast is er bij de gemeente aangedrongen op een echt actieve rol van de gemeente voor de herontwikkeling van het Westpoint en directe omgeving.