Agenda – algemene vergadering woensdag 12 april 2017

Algemene Vergadering op woensdag  12 april 2017

Locatie: Mandala, Sportlaan 2,  Apeldoorn

Inloop vanaf 19.30 uur

 1. Om 20.00 uur opening door de interim-voorzitter
 2. Mededelingen van de voorzitter
 3. Ingekomen stukken van het secretariaat
 4. Goedkeuren notulen AV van oktober 2016
 5. Financieel verslag over 2016 door de penningmeester
  • Verslag kascommissie
  • Benoeming kascommissieleden
 6. Bestuurswijzigingen
 7. Verslag van de commissies

Pauze

 1. De Vereniging Oud Apeldoorn geeft een presentatie over hun activiteiten en toont foto’s van oud Apeldoorn. Ook van ons wijkgebied.  Er wordt een leuke quiz aan gekoppeld.
 2. Beantwoorden ingeleverde vragenbriefjes.
 3. Afsluiting om uiterlijk 22.00 uur,

Gelegenheid om met een drankje en een hapje na te praten.