Apeldoorn versnelt de bouw van 600 woningen

Na jaren van crisis trekt de woningmarkt ook in Apeldoorn aan. Bestaande woningen worden sneller verkocht, de woningbouw verloopt voorspoedig en marktpartijen zien mogelijkheden in bijvoorbeeld leegstaande panden. Desondanks blijkt er in Apeldoorn onvoldoende aanbod aan goedkope huur- en koopwoningen en (middel)dure huurwoningen. Om op korte termijn aan de vraag naar deze woningen te kunnen voldoen heeft het college van burgemeester en wethouders in Apeldoorn besloten om de komende drie jaar de bouw van 600 woningen toe te voegen aan het lopende woningbouwprogramma.

 

75 initiatieven met 2.472 woningen

Voor de bouw van de extra woningen heeft de gemeente afgelopen januari grondeigenaren  gevraagd om met voorstellen te komen. Op deze vraag zijn er in februari 75 plannen voor 2.472 woningen bij de gemeente ingediend. De afgelopen maanden heeft het college van burgemeester en wethouders de initiatieven beoordeeld en een zorgvuldige selectie gemaakt aan de hand van criteria die de gemeenteraad heeft meegegeven in haar afwegingskader Woningbouw 2016-2019.

Locaties bouw extra woningen

Tot en met 2018 mogen deze extra woningen worden gebouwd in de binnenstad aan de Paul Krugerstraat, op de Van Berlo locatie (tegenover Mc Donalds op de hoek Hoofdstraat/Kanaalstraat), in het voormalige gebouw van Centraal Beheer en Westpoint. Verder heeft het college gekozen voor initiatieven in de wijk Zuidbroek, aan de Dovenetel, Hoenderparkweg, Imkersplaats, op het terrein van Groot Schuylenburg en op locatie van de Ambelt.

Woningen binnen drie jaar gebouwd

De initiatiefnemers en de grondeigenaren zijn inmiddels door de gemeente hierover geïnformeerd. De plannen worden nu door de gemeente beoordeeld op aspecten als parkeren, milieu, cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit, waarna de gebruikelijke procedures (zoals het opstellen van het bestemmingsplan) doorlopen kunnen worden. De woningen moeten uiterst 2019 worden