Aankondiging vrijdag 23 juni 2017 werkzaamheden Zanderijweg fase 2 | Omvormen Wegen Apeldoorn

Hieronder vind u informatie over de komende werkzaamheden aan de Zanderijweg;

Start werkzaamheden Zanderijweg fase 2.

Vrijdag 23 juni 2017 vanaf 7.00 uur ’s ochtends.

Locatie: Zanderijweg fase 2, gedeelte vanaf de inrit Westerzande t/m de Swiftstraat.

Naar verwachting duren de werkzaamheden circa 5 weken.

Vrijdag 23 juni 2017 vinden er freeswerkzaamheden plaats in het deel tussen de inrit Westerzande t/m de Swiftstraat. Vanaf maandag 26 juni 2017 worden er werkzaamheden uitgevoerd in het deel tussen de inrit Westerzande tot 30 meter voorbij De Wielerbaan.

Werkzaamheden:

·         Bestaande asfalt vervangen door waterpasserende verharding

·         Aanleggen nieuwe trottoirs

·         Afkoppelen hemelwater bij de woningen

·         Aanleggen nieuwe parkeerstroken