Vernieuwing van de Driehuizerweg & Zanderijweg

Vanaf april 2017 heeft de firma Sallandse Wegenbouw gewerkt aan de Zanderijweg en de Driehuizerweg. In het voortraject zijn er in beide straten initiatieven ontstaan van betrokken bewoners om mee te denken over de uitvoering van de plannen. Niet alle wensen konden ingewilligd worden natuurlijk (geen speciale design straatverlichting bijvoorbeeld), maar in overleg is er toch veel bereikt. Ook de gemeente heeft meegewerkt om een aantal wensen te realiseren. Zo zijn er meer drempels ingetekend in de Zanderijweg, en is er in de Driehuizerweg voor gezorgd dat een bedrijf goed bereikbaar blijft voor zijn leveranciers.

Een van de redenen om klinkers te gebruiken is dat de straat hierdoor meer “oogt” als een 30km zone. Een andere reden is dat regenwater nu beter in de weg kan zakken, in plaats van direct in het riool te stromen. Deze regenopvang moet er voor zorgen dat het riool minder snel overbelast raakt. En het vult uiteindelijk het grondwater ter plekke ook weer aan. Aan de opbouw van het pakket onder het wegdek is dit ook te zien: onderin een soort doek en daarop een dikke laag schots graniet. Hier kan het water snel in “opgeborgen” worden totdat het later langzaam in de grond zakt. Verder zijn de “kolken” (de waterafvoerputten in de weg) losgekoppeld van het riool, dit water komt nu ook in het dikke pakket ter plekke terecht. Dit soort kolken is te herkennen aan een soort bloempatroon (zie foto). Tegelijk met de wegwerkzaamheden is de bewoners ook hulp aangeboden bij het afkoppelen van hun hemelwaterafvoer van het normale riool. Daar is ook subsidie voor beschikbaar, voor verdere informatie is het goed om op de website van de gemeente Apeldoorn te kijken.

Bij de renovatie van zo’n oude weg binnen bebouwd gebied is ook mooi om te zien dat er heel wat verzakkingen en aanpassingen zijn geweest in de loop der jaren. Voor de wegenbouwers is dat wel een extra uitdaging: sommige tuinen en opritten liggen hoger dan de nieuw stoep, en sommige lager. Dat moet dus wel een beetje uitgemiddeld worden. Terwijl je er tegelijkertijd voor moet zorgen dat als het regent, het water wel de goede kant uit stroomt. Er is er veel tijd en geld gestoken in het aansluiten van de oude opritten en tuinen op het nieuwe profiel.

 

 

 

 

 

 

 

Mede door de uitlopende werkzaamheden aan de ombouw van de Driehuizerweg is men half juni ook aan de Zanderijweg begonnen. Hierdoor konden de bewoners van de Achterlandseweg wat lastiger hun buurt verlaten. Zij moesten tijdelijk met hun auto óf fiets door het mulle zand rijden. Men verwacht eind juli 2017 alle werkzaamheden te hebben afgerond.

Nu de Driehuizerweg klaar is, is het wel zaak dat iedereen zijn best doet om de nieuwe situatie netjes te houden. Voorheen stonden auto’s half of zelfs helemaal op de stoep. Daar zijn nu dus halve parkeervakken voor aangelegd. Het is dus de bedoeling om niet meer op de stoep te gaan staan. En om netjes in te parkeren, en niet gelijk de hoeken van de parkeervakken stuk te rijden. Maar dat spreekt toch eigenlijk vanzelf. Tegelijkertijd wordt van de bewoners gevraagd om te zorgen dat hun voortuin letterlijk binnen de perken blijft. Op die manier is het trottoir net breed genoeg om ook rollators en rolstoelen een plekje te geven.

 

 

 

 

 

 

Onze wijk heeft dan weer twee strak aangelegde klinkerwegen erbij, die hopelijk weer jaren hun diensten mogen bewijzen. De komende jaren worden meerdere asfaltwegen in Apeldoorn van klinkers voorzien. Het streven van de gemeente is om doorgaande wegen van asfalt (te blijven) voorzien en alle andere wegen op termijn van klinkerbestrating te voorzien. Op deze wijze wil de gemeente aan het verduurzamen van het milieu meewerken.