Enquête rechtswinkel

Een aantal studenten, woonachtig in Apeldoorn, hebben het idee  opgevat om een rechtswinkel op te starten in Apeldoorn. Nederland telt op dit moment al ongeveer 100 rechtswinkels en zij vinden dat Apeldoorn als 11e stad van Nederland zeker ook een rechtswinkel moet hebben.
Een rechtswinkel is een stichting die inwoners van een bepaalde plaats of regio gratis voorziet van juridisch advies. Omdat rechtswinkels stichtingen zijn, is er geen winstoogmerk en daarom kan de juridische hulp ook gratis blijven. Bij juridische vraagstukken kan de burger zich tot een rechtswinkel wenden en daaropvolgend kan de rechtswinkel proberen een oplossing te bieden. Wanneer dit onverhoopt niet lukt, kan de rechtswinkel de cliënt adviseren
over vervolgstappen.
Een rechtswinkel is in de meeste gevallen een initiatief van studenten die rechtsgeleerdheid studeren. Deze studenten doen de kennis op aan de universiteit op en zijn erg enthousiast om
hun kennis in praktijk te brengen. Zo ontstaat er een win-win situatie: gratis juridisch advies voor de cliënten, juridische praktijkervaring voor de studenten!

Nu hebben zij een enquête opgesteld om een goed beeld te krijgen van de behoefte aan de komst van een rechtswinkel in Apeldoorn.
Uw wijkraad heeft hierop ook positief gereageerd en wij willen u vragen om deze korte
enquête ook te willen invullen.

https://docs.google.com/forms/d/1kyNUgGDIlCXe5r1LHl_QBumIO9zRO9S0RfaGgtqxhdo/viewform?edit_requested=true