Agenda Algemene Vergadering oktober 2017

Datum: dinsdag 10 oktober 2017
Locatie: De Goede Herderkerk, Asselsestraat 199, Apeldoorn
Tijd: Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door de interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van 12 april 2017
 4. Goedkeuring begroting
 5. Bestuurlijke zaken: er zijn geen aftredende bestuursleden
 6. Thematafels: per thema (verkeer/bouwen&wonen/welzijn/groen&kunst)Tijdens deze vergadering willen we graag van u als bewoner weten welke zaken in onze wijk van
  belang zijn. U kunt zelf onderwerpen aankaarten met de aanwezige wijkraadsleden, gemeente
  medewerkers, politie e.a. en aangeven welke acties ondernomen kunnen worden.
 7. Rondvraag

Sluiting uiterlijk 22.30 uur

U bent van harte welkom!