Informatie inzake plaatsing containers (PMD en luiers (proef))

In juni heeft het College besloten om alle haken voor plastic, metaal/blik en drankpakken (PMD) voor hoogbouw te verwijderen en te vervangen door ondergrondse PMD-containers. Reden daarvoor is de algemene onvrede over de Klik-m haken. De haken werden te intensief gebruikt; ook buiten ophaaldagen hingen er regelmatig zakken aan de haken.

Op 1 november 2017 starten we met plaatsing van de containers en het verwijderen van de haken. Bewoners van de hoogbouw krijgen allen een brief waarin aangegeven is waar de dichtstbijzijnde
container zich voor hen bevindt.

Locaties
Circulus-Berkel heeft logische plekken bepaald voor de nieuw te plaatsen containers waarbij rekening is gehouden met:

  • Een zo goed mogelijke verspreiding voor de bewoners van de hoogbouw.
  • Zoveel mogelijk bij-plaatsing bij bestaande container(s) – geen nieuwe locaties.
  • Een papier- of glascontainer vervangen door een PMD-container, indien deze eerstgenoemde nauwelijks wordt gebruikt.
  • Daar waar twee restcontainers staan, één vervangen door een PMD-container.
  • In bijgevoegde kaart (zie onderaan bijlage A) zijn de nieuwe PMD-containers rood aangeduid en de bestaande groen.

Tevens is een presentatie met locatieduiding toegevoegd (zie onderaan bijlage B). In totaal gaat het om 33 PMD-containers, waarvan 7 in de plaats komen van reeds aanwezige containers en één locatie nieuw is. Deze laatste (Gijsbrechtgaarde) is vervanging van een maatwerkoplossing en zal in overleg met bewoners worden opgepakt.

Luiercontainers
Op 1 november 2017 zal gestart worden met plaatsing van de containers en verwijderen van de haken. Bewoners van de hoogbouw zullen tegen die tijd allen een brief ontvangen waarin aangegeven is waar de dichtstbijzijnde container zich voor hen bevindt. In het Apeldoorn Stadsblad zal ook aandacht worden
besteed aan deze werkzaamheden. Vervolgens gaan we een proef doen met inzameling van luiers en incontinentiemateriaal door 5
luiercontainers te plaatsen. De geplande locaties (zie onderaan bijlage C) betreffen allen bijplaatsing op een milieupark, te weten winkelcentra Adelaarslaan, Ordenplein en Mercatorplein alsmede wijkcentrum Het Kristal en de dorpskom Uddel. Hiermee beogen we de kinderrijke buurten te adresseren, maar ook zelfstandige wonende ouderen te kunnen bedienen mochten zij incontinentiemateriaal gebruiken. Heel bewust hebben we ook voor een dorp – in dit geval Uddel – gekozen, om hiermee ook de ervaringen in een dorp mee te kunnen nemen.

Op dinsdag 31 oktober 2017 organiseert gemeente Apeldoorn in samenwerking met Circulus-Berkel een inloopavond over de plaatsing van de containers. U bent van harte welkom van 19:00 tot 21:00 uur. De locatie is Hanging Around in de Oude Ambachtschool aan de Molenstraat-Centrum 1 te Apeldoorn.

Bijlage A

Bijlage B

Bijlage C