Hekken Park Berg & Bos

Het stadspark Berg & Bos is vrij toegankelijk voor iedereen.

Wel zijn er hekken die ’s morgens geopend en ’s avonds gesloten worden.

Onderstaand de tijden waarop dit gebeurd.

Openen:

  • Winter: alle hekken open om 8.00uur.
  • Zomer: alle hekken open om 7.00uur

Sluiten:

  • Winter: Hek hoofdingang en Apenheul ingang sluiten om 21.00uur.  Alle andere hekken sluiten om 18.00uur.
  • Zomer: Alle hekken sluiten om 21.00uur.
  • De nachtuitgang blijft uiteraard te gebruiken.

Voor meer informatie over het stadspark, raadpleeg de website via onderstaande link

http://bergenbosapeldoorn.nl/home

Fotoserie Spartahof

Hieronder vind u een paar foto’s van de bouwactiviteiten op de Spartahof. Regelmatig zullen hier de veranderingen te zien zijn. Zo komt er een mooie serie van de veranderingen.

Week 44 2017Week 46 2017

Week 47 2017

Week 48 2017

Week 49 2017

Week 5 2018

Week 10

Week 14

Week 16

Week 17


Week 18

Week 19

Week 20

Week 22

Week 24

Week 27

Week 28

Week 29

Week 35

Week 38

Week 40

Week 41

 

Week 45

Week 46


Week 48

Week 17 2019

Nieuwbouw Julianalocatie

De plannen voor de herinrichting van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis verkeren op dit moment in het eindstadium. Het plan ligt in het wijkraad gebied De Sprengen en grenst via de Sprengenweg aan ons wijkraad gebied. De wijkraad de Sprengen en onze wijkraad worden in de planontwikkeling betrokken. Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage tot 3 januari 2018. De omwonenden zijn hiervan door de gemeente op de hoogte gesteld. Zij kunnen tot 3 januari a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Op woensdag 6 december wordt er een informatie-avond gehouden tussen 18:30 uur en 20:30 uur in Scholengemeenschap Sprengeloo aan de Sprengenweg 181.

Voor meer info over de bouwplannen zie: http://www.julianakwartier.nl

Voor het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de procedure zie de onderstaande link:

Bestemmingsplan

Standpunt wijkraad
De wijkraden de Sprengen en Brink & Orden ondersteunen de herontwikkeling van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis. Voor de bouw van de nieuwe zorg gerelateerde gebouwen en woningen zullen bomen moeten wijken.
Na de bouw zullen er langs de nieuwe wegen jonge bomen worden geplant. De wijkraad de Sprengen en de wijkraad Brink & Orden betreurt dat een deel van de bestaande bomen met name langs de noordzijde van de Sprengenweg zullen moeten wijken.
Daarom hebben de wijkraden bij de gemeente en de projectontwikkelaar aangedrongen langs de noordzijde van de Sprengenweg zoveel als mogelijk bomen te sparen.
Daarnaast hebben de wijkraden aangedrongen op herstel van de spreng langs de Sprengenweg tijdens of aansluitend aan de herontwikkeling va  n het Julianaterrein. Zie desgewenst (link naar de brief van Sprengen en Brink & Orden).

Zienswijze (voorlopig) plan Julianalokatie