Nieuwbouw Julianalocatie

De plannen voor de herinrichting van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis verkeren op dit moment in het eindstadium. Het plan ligt in het wijkraad gebied De Sprengen en grenst via de Sprengenweg aan ons wijkraad gebied. De wijkraad de Sprengen en onze wijkraad worden in de planontwikkeling betrokken. Het ontwerpbestemmingsplan is ter inzage tot 3 januari 2018. De omwonenden zijn hiervan door de gemeente op de hoogte gesteld. Zij kunnen tot 3 januari a.s. hun zienswijze kenbaar maken. Op woensdag 6 december wordt er een informatie-avond gehouden tussen 18:30 uur en 20:30 uur in Scholengemeenschap Sprengeloo aan de Sprengenweg 181.

Voor meer info over de bouwplannen zie: http://www.julianakwartier.nl

Voor het bestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan en de procedure zie de onderstaande link:

Bestemmingsplan

Standpunt wijkraad
De wijkraden de Sprengen en Brink & Orden ondersteunen de herontwikkeling van het terrein van het voormalige Julianaziekenhuis. Voor de bouw van de nieuwe zorg gerelateerde gebouwen en woningen zullen bomen moeten wijken.
Na de bouw zullen er langs de nieuwe wegen jonge bomen worden geplant. De wijkraad de Sprengen en de wijkraad Brink & Orden betreurt dat een deel van de bestaande bomen met name langs de noordzijde van de Sprengenweg zullen moeten wijken.
Daarom hebben de wijkraden bij de gemeente en de projectontwikkelaar aangedrongen langs de noordzijde van de Sprengenweg zoveel als mogelijk bomen te sparen.
Daarnaast hebben de wijkraden aangedrongen op herstel van de spreng langs de Sprengenweg tijdens of aansluitend aan de herontwikkeling va  n het Julianaterrein. Zie desgewenst (link naar de brief van Sprengen en Brink & Orden).

Zienswijze (voorlopig) plan Julianalokatie