Zorg voor elkaar, zitten daar grenzen aan?

Vele mensen zorgen voor aan ander en daardoor is het een belangrijk maatschappelijke thema.

Er ligt in een grote nadruk op ‘naasten zorg’ en op de mantelzorger.

We gaan met elkaar hierover in gesprek. Over rechten, plichten en verantwoordelijkheden. Over de vraag of er grenzen zijn aan de onderlinge zorg. Zo ja, wie let daar op en wie daar voor zorgt.

Het gesprek wordt ingeleid met medewerking van mantelzorgers, mantelzorgondersteuners en andere belanghebbenden.

Wij nodigen u hierbij van harte uit en hopen velen te ontmoeten, burgers, vertegenwoordigers van organisaties, gemeente, politiek en andere belanghebbenden!