Herinnering spoorlijnen naar het Loo

De gemeente en de wijkraad Brink&Orden hebben samengewerkt aan een plan om een herinnering aan de vroegere spoorlijnen naar het Loo aan te leggen. Binnenkort wordt het plan uitgevoerd.

Hoe zit die herinnering eruit ?
Er wordt een spoorwissel aangebracht op een laagje grind (in spoorwegtermen ‘’ballastbed’’). Naast de spoorwissel komen enkele betonnen zitelementen. Op één van de zitelementen komt een plaquette met tekst over de geschiedenis van de vroegere spoorlijnen.

De plaats van de herinnering is waar in het verleden de spoorlijnen vanuit Amersfoort en vanaf station Apeldoorn samenkwamen op de zuidoostelijke hoek van de huidige Beatrixlaanlaan en Prins Willem Alexanderlaan. De richtingen van beide sporen wijken enigszins af van de vroegere richting. Dit is onder meer gedaan om de huidige bomen te kunnen laten staan. Wel zal –om de zichtbaarheid te verzekeren- de op de  grond hangende takken van de beuk worden gesnoeid tot op 3 meter hoogte boven de grond.

Hoe wordt dit plan mogelijk gemaakt ?
Het plan is mogelijk gemaakt door bijdragen uit enkele gemeentelijke diensten, bijdrage van de wijkraad en door de naburige werkzaamheden aan het spoor van Prorail waarbij de wissel is vrijgekomen.