Plan om op de voormalige Karwei-locatie een nieuwe Lidl te bouwen

Het voormalige Karwei-complex staat inmiddels 12 jaar leeg en staat flink te verpauperen.

De wijkraad is mede betrokken in het overleg voor het plan voor nieuwbouw.

Bouwbedrijf Nikkels, de Lidl en de gemeente w.o. de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit, zijn bezig met het ontwerp van het winkelgebouw en de parkeerplaats. Het plan voorziet in een gebouw met gevels van glas, metselwerk en hout. Mogelijk komt er groen voor het houten gevelgedeelte langs de Asselsestraat. Er is geen sprake van een eentonig gemetseld gebouw.

Op 16 oktober 2018 hebben de huidige eigenaar (Bouwbedrijf Nikkels) en de Lidl een informatieavond georganiseerd om de voorliggende plannen te presenteren aan de buurt en andere belangstellenden.

Uw wijkraad is verheugd dat er een plan is om het verwaarloosde complex van voormalig Karwei te vervangen door nieuwbouw.
Wel is de wijkraad kritisch ten aanzien van de verkeerssituatie ten gevolge van dit plan (onder meer parkeren, en laden en lossen) en ten aanzien van de verkeersdrukte op de Beatrixlaan.  Tevens beseffen we dat er zich in de directe omgeving van deze locatie reeds enkele supermarkten bevinden, maar soms is een niet ideale oplossing beter dan geen oplossing. Het is aan de gemeente(-raad) om de verantwoordelijk voor haar detailhandelsbeleid nadere invulling te geven.

Plannen van Karwei naar Lidl

Graag nodigen wij u uit voor een inloop-informatieavond over de plannen op de locatie van de voormalige Karwei aan de Prinses Beatrixlaan, Asselsestraat, en Hoefweg in Apeldoorn.
Zoals wellicht bij u bekend is het gebouw geruime tijd niet meer in gebruik. In samenwerking met LIDL supermarkten en de gemeente Apeldoorn is een plan uitgewerkt voor een supermarkt en 2
appartementen. Voordat de procedure voor het wijzigen van het bestemmingsplan formeel start, organiseren wij een informatieavond om kennis te nemen van het plan.

Wij nodigen u, als directe omwonenden, graag uit voor deze informatieavond op 16 oktober as. van 19.00 – 20.00 uur in het duivensportcentrum aan de Prinses Beatrixlaan 240 in Apeldoorn. Het is een inloopbijeenkomst, dit betekent dat u niet exact om 19.00 uur aanwezig hoeft te zijn, maar binnen kunt lopen tussen 19.00 en 20.00 uur.

Op deze avond zullen naast ondergetekende ook vertegenwoordigers van LIDL en de Gemeente
Apeldoorn aanwezig zijn.

Wij zien u graag op de informatiebijeenkomst.

Nationale Archeologiedagen in sportpark Orderbos,

In het weekend van 12-13-14 oktober zijn de Nationale Archeologiedagen. In Apeldoorn wordt daarbij een heel bijzonder archeologisch monument in het zonnetje gezet: de middeleeuwse ijzerslakkenhoop aan de rand van het sportpark, vlakbij AV’34. Het Orderbos is namelijk niet alleen een geweldige plek om te sporten, het herbergt ook een bijzondere geschiedenis van wel 1000 jaar geleden.

Op zondag 14 oktober van 13 tot 17 uur is hier, buiten, maar ook binnen in de kantine van AV’34, van alles te beleven onder de titel ‘Wolven en Slakken op de Veluwe’. Er is een tentoonstelling, je kan de smid helpen met smeden, of een lesje volgen uit de ijzerleskist, je krijgt informatie bij de ijzerslakkenhoop, er is een bodemvondstenspreekuur en de verhalenvertellers hebben speciaal voor deze dagen een verhaal gemaakt. Zie voor de verdere details bijgevoegde flyer.

Flyer

De Apeldoornse dag wordt ijzersterk geopend door wethouder Mark Sandmann en de voordracht van een, speciaal hiervoor geschreven, gedicht door de Apeldoornse stadsdichter Aad van de Waal. Om 12.30 uur is er inloop met koffie en thee (in de kantine van AV’34), waarna om 12.45 uur de dag geopend gaat worden. U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn! En natuurlijk om daarna de rest van de activiteiten mee te maken.

Meer info:

 

 

Agenda Algemene Vergadering: Woensdag 10 oktober 2018

Agenda Algemene Vergadering
Wanneer: Woensdag 10 oktober 2018
Waar: Goede Herderkerk, Asselsestraat 199
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Tijdens deze vergadering willen we graag van u als bewoner weten welke zaken u belangrijk vindt. Aan verschillende tafels kunt u zelf onderwerpen aankaarten en bespreken met elkaar.

1. Om 20.00 uur opent de interim-voorzitter Margaret Bakker de vergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen door de secretaris
3. Goedkeuren van de notulen Algemene Vergadering van 11 april 2018
4. Bestuurlijke zaken: aftredend en niet herkiesbaar zijn
Hans Amse, penningmeester
Bert Vierhout, bestuurslid Bouwen &  Wonen.
Kandidaten kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de algemene vergadering contact opnemen met de secretaris.

Afscheid van Jorina Ploeg, redactielid Wijknieuws
Afscheid van Bob van Dongen, commissielid Groen & Kunst

5. Thematafels. Per thema (Verkeer, Bouwen & Wonen, Kunst & Groen, Welzijn) kunnen de aanwezigen aangeven welke onderwerpen zij van belang vinden, deze bespreken en aangeven welke initiatieven eventueel genomen worden.
6. Rondvraag
7. Sluiting omstreeks 22.00 uur

Na afloop kunt u met een drankje en een hapje napraten.

U bent van harte welkom!

Notulen AV van april vind u hier:

AV-notule-04-2018