Agenda Algemene Vergadering: Woensdag 10 oktober 2018

Agenda Algemene Vergadering
Wanneer: Woensdag 10 oktober 2018
Waar: Goede Herderkerk, Asselsestraat 199
Aanvang: 20.00 uur, zaal open vanaf 19.30 uur

Tijdens deze vergadering willen we graag van u als bewoner weten welke zaken u belangrijk vindt. Aan verschillende tafels kunt u zelf onderwerpen aankaarten en bespreken met elkaar.

1. Om 20.00 uur opent de interim-voorzitter Margaret Bakker de vergadering
2. Ingekomen stukken en mededelingen door de secretaris
3. Goedkeuren van de notulen Algemene Vergadering van 11 april 2018
4. Bestuurlijke zaken: aftredend en niet herkiesbaar zijn
Hans Amse, penningmeester
Bert Vierhout, bestuurslid Bouwen &  Wonen.
Kandidaten kunnen uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de algemene vergadering contact opnemen met de secretaris.

Afscheid van Jorina Ploeg, redactielid Wijknieuws
Afscheid van Bob van Dongen, commissielid Groen & Kunst

5. Thematafels. Per thema (Verkeer, Bouwen & Wonen, Kunst & Groen, Welzijn) kunnen de aanwezigen aangeven welke onderwerpen zij van belang vinden, deze bespreken en aangeven welke initiatieven eventueel genomen worden.
6. Rondvraag
7. Sluiting omstreeks 22.00 uur

Na afloop kunt u met een drankje en een hapje napraten.

U bent van harte welkom!

Notulen AV van april vind u hier:

AV-notule-04-2018