Agenda Algemene Vergadering: Woensdag 10 april 2019

Locatie:
Scholengemeenschap Sprengeloo
Sprengenweg 81, ingang Beatrixlaan

Tijdstip:
Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van oktober 2018
 4. Financieel verslag 2018
  Verslag kascommissie
 5. Bestuurlijke zaken
 6. Verslag van de Commissie:
  Welzijn
  Bouwen & Wonen
  Groen & Kunst
  Verkeer
 7. Pauze
 8. Presentatie over de renovatie en nieuwbouw van de Willem III Kazerne
  Karel van Dijk, projectadviseur, en Fred Klijndijk, amateurhistoricus kennis- en
  opleidingscentrum WIII kazerne, vertellen over de geschiedenis, de renovatie en de
  nieuwbouw van de kazerne.
 9. Rondvraag en sluiting.

Napraten met een drankje en een hapje.

U bent van harte welkom!

De gemeente Apeldoorn verstrekt subsidie voor het afkoppelen van regenwater

Afkoppelen betekent dat het regenwater van uw dak niet langer onnodig in het riool terecht komt. Het voordeel hiervan is onder andere dat het riool minder vol wordt en dat er daardoor minder kans is op wateroverlast en -schade Door de regenpijp af te koppelen van het riool, wadi’s en/of een groen dak aan te leggen wordt onder andere dat het riool minder vol wordt en is er minder kans op wateroverlast en -schade. De gemeente neemt zelf ook maatregelen om wateroverlast en -schade tegen te gaan. Een en ander heeft u kunnen lezen in ons wijkblad van vorig jaar.

Mocht u andere vragen hebben, dan kunt u uiteraard ook altijd contact opnemen door te mailen naar regenwater@apeldoorn.nl

Afkoppel folder gemeente Apeldoorn

Eigenwijks Podium Brink en Orden 26 maart

26 maart van 15.30 – 19.00 uur in de Goede Herderkerk

Buurtbewoners in de schijnwerpers.
Brink en Orden is een ontzettend leuke wijk om te wonen. Het is een wijk met veel verschillende woningen, mooie speelplekken, veel groen en gezellige ontmoetingsplekken. De bewoners zijn kleurrijk en velen zijn trots op hun buurt.

Er gebeurt heel veel in Orden. Bewoners organiseren van alles voor ouderen, kinderen, jongeren in de buurt en in ontmoetingsplekken.
Op dinsdag 26 maart nodigen we de hele wijk uit om de vele initiatieven die er in Brink en Orden zijn te leren kennen. We doen dat tijdens het festival Brink en Orden – Een Eigenwijks Podium, in de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat 199. We toveren de kerk om in een vrolijk buurtpodium.

Daar laten bewoners jong en oud zien wat zij doen voor de buurt. We weten al dat vrijwilligers van buurtcentrum ’t Palet, de kinderen van Kindervreugd, vrijwilligers en deelnemers van activiteiten bij
Mandala en +Punt zich komen presenteren. Het zal ook gaan over kunst, muziek en afval in de wijk en er is een verassende rol weggelegd voor de wijkagenten.
De verschillende kookgroepen in de buurt zorgen voor iets lekkers te eten, dat is hun manier om te laten zien wat zij doen voor de buurt. Door het Eigenwijks Podium willen we elkaar leren kennen en
ervaringen uitwisselen. We willen met elkaar delen wat al die inzet van vrijwilligers en bewoners voor de mensen in de wijk betekent.
Dus kom allemaal naar het Eigenwijks podium.

26 maart vanaf 15.30 uur tot 19.00 uur in de Goede Herderkerk, Asselsestraat 199. De toegang, het eten en de drankjes zijn gratis.

Voor informatie: Jan van Eijk, Buurtregisseur Stimenz, email: j.vaneijk@stimenz.nl Tel: 06 52634773
of Esther Huizer, Apeldoorn Pakt Aan email: e.huizer@stimenz.nl tel: 06-25009732

Flyer Eigenwijks Orden

 

Candy Kees met pensioen

Een alom bekende Ordernaar heeft in december 2018 afscheid genomen van zijn snoepkraam. Iedereen kent Kees Maas waarschijnlijk beter als Candy Kees.

Maar voordat Kees de snoepkoning van Apeldoorn werd, zat hij ook al in de detailhandel. We beginnen zo rond 1970. Als jonge jongen ging hij eerst samen met zijn vader melk, boter, kaas en eieren rondbrengen in de Bollenstreek. Na verloop van tijd heeft Kees de melkhandel van zijn vader overgenomen. In 1980 namen Kees en Lia de melkwinkel van Molenaar aan de Frans Van Mierisstraat over.
Niet veel later begon het tweetal daar met de verkoop van groente, fruit en aardappels. Ruim 17 jaar hebben Kees en Lia met heel veel plezier de groentezaak gerund. Het contact met de klanten was altijd prima en zo af en toe werd er ook nog eens een lekker recept
uitgewisseld en tips gegeven hoe je het beste je groente kon koken of bewaren.

In de periode daarna is Kees postbode geweest en was hij door weer en wind in heel Apeldoorn te vinden.
Maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan en Kees miste het contact met klanten en zo begon hij een snoepkraam.
Op tientallen plekken in heel Nederland heeft hij gestaan, totdat Kees vergunning kreeg om ook op meerdere plekken in Apeldoorn een kraam te gaan bemannen. Ook de wijk Orden kwam in 2005 in beeld als markt en daar lootte Candy Kees voor in. Vele jaren
later verhuisden de winkels van het oude Ordenplein naar de huidige locatie. Dankzij de medewerking van de wijkraad Brink en Orden is het uiteindelijk ook gelukt om mee te verhuizen naar het mooie grote nieuwe Ordenplein. Als enige marktkraam op het plein was dit hiermee de kleinste markt van Nederland geworden.
Ook is dank verschuldigd aan de familie Westra van Primera Orden, die toestemming heeft gegeven om zijn kraam naast de Primera winkel te kunnen plaatsten.

Candy Kees was, en is dit nog steeds, een echte kenner op het gebied van snoep, hij had wel 500 soorten in zijn kraam.
De kracht van hem zat ook in de kwaliteit en de specialisatie van het snoepgoed, zoals bv gelatin vrije snoep. Kees wist van ieder snoepje/chocolaatje wat erin zat en mindere kwaliteit kwam niet in
zijn assortiment voor. En om het iedere week weer aantrekkelijk te maken, had hij steeds weer 3 nieuwe soorten snoepgoed in de kraam liggen. Behalve snoep had hij ook lekkere Belgische chocolade.
Al vanaf een afstand riepen de kinderen de verschillende rijmpjes, waarvan “Het is pas feest als je bij Candy Kees bent geweest” de allerbekendste is. Dan volgde de run naar het kleine opstapje, dat Kees voor de kraam had staan, zodat de allerkleinsten ook goed konden zien wat er deze week weer voor lekkers in al die bakken lag.

Dat Candy Kees als marktkoopman goed kan praten, heb ik nog maar weer eens gemerkt tijdens dit interview, want ik ben een stuk wijzer geworden dat snoep verkopen niet zomaar is: achter de kraam gaan staan, inpakken en geld ontvangen.
Het was iedere dag een feestje, ondanks dat het 6 dagen per week hard werken was vertelde Kees. Maar het is wel even wennen dat je ineens veel vrije tijd hebt en niet alleen Kees gaat ons missen,
maar ik denk dat wij Candy Kees nog meer zullen missen.
Een tijdperk afgesloten.

Schoon Orden en nieuwe burgemeester

Op 30 januari ruimden we met 6 mensen zwerfvuil: o.a. 52 stuks blik , een totaal van 5 zakken vol.
No Waste Apeldoorn was ook kort daarvoor in actie en de veegwagen had zijn best gedaan in onze wijk !
Toch gaat het verrommelen en onverschilligheid maar door.
In Rotterdam (en Apeldoorn ) zag ik de burgemeesters  in oranje resp. geel hesje in actie tegen zwerfvuil -pardon :   grondstoffen (leus op de “vuilnisauto “. )
Nu zoekt Apeldoorn een nieuwe burgervader/moeder…Mijn wens is dat deze nòg slimmer optreedt en propageert : Yes: Statiegeld op bierglazen,blik en fles ! Te pas en te onpas.   Dan hoeft zij/hij niet zo vaak mee te gaan om vuil te prikken. Nu kost het opruimen ruim 16 EURO per inwoner per jaar.Een groot deel van die overlast kan voorkomen worden.
Actie 156 (!!)   woensdag 13 februari om 10 u bij +Punt. Iedereen welkom!

Verbouwplannen Westpoint van kantoorgebouw naar woongebouw

Het  omvormen van kantoorgebouwen naar woongebouwen gebeurt al een aantal jaren  in Apeldoorn en elders. Het leegstaande en naar de omgeving overlastveroorzakende Westpoint is ook voor een dergelijke verbouwing in beeld gekomen. Op 16 januari j.l. hebben het buurtcomité ‘’Overlast Westpoint’’, en de wijkraden Centrum (noordwest), De Sprengen en Brink & Orden een presentatie van de projectontwikkelaar BUN over de meest recente plannen bijgewoond. De wijkraden hebben na deze presentatie een gezamenlijk standpunt over het plan opgesteld.

Begin voorjaar 2018 en daarvoor hebben BUN en gemeente een plan geopperd voor 72 kleine appartementen en een aantal wat grotere appartementen. Naburige bewoners zagen grote bezwaren tegen dat plan. Naar aanleiding van die bezwaren hebben de 3 betrokken wijkraden zich achter het buurtcomité geschaard en zijn met het comité in overleg gegaan met BUN en gemeente. Dat overleg heeft na de zomer 2018  geleid tot een nieuw maar weliswaar voorlopig plan met veel minder kleine appartementen. De wijkraden beschouwen dat als een positieve ontwikkeling.

Op 16 januari j.l.heeft BUN een nader uitgewerkt maar nog steeds een voorlopig plan gepresenteerd. De drie betrokken wijkraden zijn verheugd dat er nu een integrale aanpak wordt gepresenteerd wat betreft het Westpointgebouw en de directe omgeving.  BUN heeft ons een doordacht plan getoond waarbij goede elementen van het bestaande gebouw gehandhaafd blijven. In samenwerking met de gemeente wordt er zowel aandacht besteed aan parkeren als aan groen. De wijkraden begrijpen dat de afweging van deze twee laatste  zaken een dilemma kan zijn. Naar ons idee is er tot nu toe een aanvaardbare balans gevonden. Nadere uitwerking van het plan zal uitwijzen of het aantal parkeerplaatsen in overeenstemming is met het verbouwplan. En of daarbij voldoende ruimte overblijft voor groen, spelen en honden uitlaten

Wij zijn van mening dat met het voorliggende plan van BUN gekoerst wordt naar een woonsituatie zoals in Apeldoorn en daarbuiten veelvuldig voorkomt en maatschappelijk wordt aanvaard.

Bestemmingsplan ‘Parapluherziening begeleid wonen digitale en analoge plannen

Op 17 januari 2019 heeft de gemeenteraad bestemmingsplannen ‘Parapluherziening begeleid wonen digitale en analoge plannen’ vastgesteld.

Vanaf 31 januari 2019 ligt het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Tijdens deze periode kan tegen het bestemmingsplan beroep ingesteld worden.

Het plan is in elektronische vorm te raadplegen en te verkrijgen via onze internetsite www.apeldoorn.nl/inzage. Het vastgestelde bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket in het stadhuis. De openingstijden van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het Team Omgevingsrecht & Advies, mevrouw M. Kuipers, tel. (055) 580 2482.

 

Werkzaamheden aan de Pieter de Hoochlaan

Wat gaan men doen?
Op de Pieter de Hoochlaan worden vanaf maandag 21 januari 2019 verschillende werkzaamheden uitgevoerd. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind mei 2019. Het werk wordt uitgevoerd door Netters Infra in opdracht van de gemeente.

Rioolwater wordt gescheiden
Het hoofdriool met de aansluitleidingen naar de erfgrenzen en de straatkolken is aan vervanging toe. Na een heftige plensbui kan een straat blank komen te staan. Dan kan het riool, afvalwater en regenwater niet zo snel verwerken. Apart houden van regenwater is een oplossing. Daarom gaat de gemeente Apeldoorn het vuil- en schoonwaterafvoer van elkaar scheiden. De werkzaamheden aan de Pieter de Hoochlaan bestaan in grote lijnen uit het opnemen en later weer terugbrengen van de bestrating. De trottoirs worden vernieuwd. Het riool wordt vervangen en een extra riool wordt aangelegd. Ook worden nieuwe groen-vakken aangelegd en nieuwe bomen geplant.

Aanleg infiltratieriool
Naast het vernieuwen van het hoofriool wordt in de straat een extra rioolbuis aangelegd. Het gaat hier om een buis voor het regenwater (een infiltratieriool). Het afvalwater blijft door de al aanwezige buis naar de zuiveringsinstallatie lopen. Na de werkzaamheden wordt het regenwater voortaan in een aparte buis opgevangen. Deze buis is voorzien van gaatjes (geperforeerd). Het regenwater zakt ondergronds vanuit de buis weg in de bodem (infiltratie)
en wordt zo toegevoegd aan het grondwater.

Planning werkzaamheden
Het infiltratieriool wordt in fases aangelegd. Door in fases te werken wordt de overlast beperkt. Woningen blijven te voet bereikbaar. Tijdens werkzaamheden bij u in de straat, vragen wij u om uw auto tijdelijk elders in de wijk te parkeren. Voor de start van de werkzaamheden ontvangt u, per fase, nog gedetailleerde informatie van de aannemer over de planning en de uitvoering.

 • Fase 1: Pieter de Hoochlaan van Ferinand Bollaan tot Van Ostadelaan (maandag 21 januari t/m zondag 3 maart)
 • Fase 2: Pieter de Hoochlaan vanaf de Albert Cuyplaan tot aan de Van Ostadelaan(donderdag 28 februari t/m zondag 24 maart)
 • Fase 3: Pieter de Hoochlaan vanaf de Van Ostadelaan tot aan de Rembrandtlaan (donderdag 21 maart t/m zondag 14 april)
 • Fase 4: Pieter de Hoochlaan vanaf de Rembrandtlaan tot aan de Laan van Spitsbergen (donderdag 11 april t/m zondag 19 mei)
 • Opleveringsfase: t/m donderdag 30 mei

Ophalen van uw huisvuil
Het huisvuil wordt tijdens de werkzaamheden op de gebruikelijke dagen opgehaald. Het isechter mogelijk dat de vuilnisauto uw straat tijdens de werkzaamheden niet of moeilijk kan bereiken. In dat geval vragen wij u uw huisvuilcontainers neer te zetten op plekken waar de huisvuilcontainers door de ophaaldienst kunnen worden opgehaald.

Informatie verkregen via de website van de gemeente Apeldoorn,
https://www.apeldoorn.nl/wegwerkzaamheden

Seniorenvoorlichting Stimenz Apeldoorn

Als senior loopt men mogelijk tegen zaken aan waar men niet direct een antwoord op heeft. Misschien wilt u weten hoe u in aanmerking komt bijvoorbeeld voor zorg of hulpmiddelen of bent u benieuwd welke financiële tegemoetkomingen er voor u zijn. Dit zijn allemaal vragen die met de vrijwillige seniorenvoorlichter van Stimenz besproken kunnen worden. Zij geven informatie en advies over allerlei regelingen en voorzieningen die voor de senior in de thuissituatie van pas kunnen komen.

Inmiddels verzorgt Stimenz al 20 jaar lang deze geheel vrijblijvende huisbezoeken voor senioren in Apeldoorn. Dit doen wij in opdracht van de gemeente Apeldoorn, die er op deze manier voor zorgt dat de burgers goed geïnformeerd en voorbereid zijn op het langer zelfstandig thuis blijven wonen. Momenteel verzorgen we de huisbezoeken in de wijk West en vanaf ongeveer februari ook in Noord. Alle 70+ers in deze wijken worden aangeschreven met het aanbod voor een huisbezoek. Dit is dus een puur informatief en geheel vrijblijvend huisbezoek door een vrijwilliger van Stimenz. De wijk wordt niet in één keer aangeschreven, maar in etappes. Het kan dus zijn dat men pas later in het jaar een brief krijgt.

De werkwijze is als volgt:

Allereerst komt er vanuit de gemeente zelf een brief met informatie over, en het aanbod voor het huisbezoek. Een ieder die graag een bezoek wil, hoeft geen actie te ondernemen, binnen 2 a 3 maanden volgt dan automatisch de afspraakbrief vanuit de seniorenvoorlichter van Stimenz.

Indien men geen bezoek wil, kan men dit per meegeleverde retourenvelop met antwoordnummer, telefonisch of per mail aan Stimenz melden. Wij verwijderen dan de gegevens uit ons bestand.

Als er redenen zijn waarom een bezoek sneller dan de geplande 2 maanden nodig is, dan kan men daarover telefonisch contact opnemen.

Tijdens het huisbezoek kan er gevraagd worden naar bv het inkomen, dit is nodig om een juiste inschatting te kunnen maken over het mogelijke recht op bepaalde regelingen en voorzieningen. Men is nooit verplicht om deze persoonlijke informatie tijdens het bezoek te verstrekken, de informatie van de voorlichter zal dan wel wat algemener worden en niet meer op maat voor de specifieke situatie.

In het kader van de privacybescherming worden de gegevens na de huisbezoeken overigens altijd anoniem verwerkt.

Heeft u vragen of wilt u graag een huisbezoek, dan kunt u contact opnemen met mevrouw G. Tabak, coördinator van seniorenvoorlichting van Stimenz, telefoonnummer 088 784 6464 of via de mail :
g.tabak@stimez.nl