Agenda Algemene Vergadering: Woensdag 10 april 2019

Locatie:
Scholengemeenschap Sprengeloo
Sprengenweg 81, ingang Beatrixlaan

Tijdstip:
Aanvang 20.00 uur
Zaal open vanaf 19.30 uur

Agenda

 1. Opening door interim-voorzitter Margaret Bakker
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Goedkeuring notulen Algemene Vergadering van oktober 2018
 4. Financieel verslag 2018
  Verslag kascommissie
 5. Bestuurlijke zaken
 6. Verslag van de Commissie:
  Welzijn
  Bouwen & Wonen
  Groen & Kunst
  Verkeer
 7. Pauze
 8. Presentatie over de renovatie en nieuwbouw van de Willem III Kazerne
  Karel van Dijk, projectadviseur, en Fred Klijndijk, amateurhistoricus kennis- en
  opleidingscentrum WIII kazerne, vertellen over de geschiedenis, de renovatie en de
  nieuwbouw van de kazerne.
 9. Rondvraag en sluiting.

Napraten met een drankje en een hapje.

U bent van harte welkom!