Avondvierdaagse Apeldoorn 2019

Het Apeldoorns Wandel Comité informeert u dat de jaarlijks terugkerende avondvierdaagse gehouden wordt van: maandag 17 tot en met donderdag 20 juni 2019

Het clubhuis van Sportvereniging Orderbos afdeling voetbal zal ook dit jaar fungeren als startplaats voor alle deelnemende personen. Vanuit deze startaccommodatie zullen iedere avond de wandelaars vertrekken naar of terugkeren van de ringweg Orderbos.

Op donderdag 20 juni 2019 is er een feestelijke intocht vanaf de Joost van de Vondellaan, via Waltersingel – John F. Kennedylaan – Henri Dunantlaan – Asselsestraat naar het Sportpark Orderbos. Deze intocht vertrekt om 19:45, en zal ± 20:15 het Sportpark Orderbos bereiken. In tegenstelling tot andere jaren gaat de intocht niet meer over de Sportlaan. Gedurende de intocht is géén verkeer mogelijk op de Asselsestraat.

Verkeersmaatregelen:

Met de politie zijn afspraken gemaakt over de toegang tot het Sportpark.

  • Van 17.30 uur tot uiterlijk 22.00 uur wordt éénrichtingsverkeer ingesteld voor auto’s vanaf de Asselsestraat. Uitrijden is alleen mogelijk via de Sportlaan.
  • Vanaf de Sportlaan kunnen alleen fietsers en wandelaars het Sportpark betreden.
  • Het Sportpark is vanaf de Sportlaan voor auto’s afgesloten ter hoogte van de parkeerplaats tegenover de Korfbalvereniging Apeldoorn
  • Om het verkeer in goede banen te leiden worden er verkeersregelaars ingezet

Vacatures bestuur wijkraad

Onze wijkraad is op zoek naar een voorzitter voor het dagelijkse bestuur.

De commissies Welzijn is al lange tijd alleen bezet door een commissielid en de commissie voorzitter wordt dan tevens lid van het bestuur. De commissies Verkeer en Groen en Kunst kunnen ook nog wel versterking gebruiken van een commissielid.
Ook is de redactie van het wijkblad nog op zoek naar iemand die de acquisitie voor zijn/haar rekening wil nemen.

Bent u geïnteresseerd in een van deze openstaande vacatures, neemt u eens contact op met een van de bestuursleden van de wijkraad. U vindt de namen en telefoonnummers op de pagina van de betreffende commissie. Zij kunnen u er alles over vertellen.

Bestuur Wijkraad Brink & Orden

AED buurtinitiatief

Er is een  AED buurtinitiatief gestart door Polhoutlaan,
Asselsestraat, Jachtlaan en Driehoek.

Inmiddels hangt de kast en deze is onlangs geopend in de aanwezigheid van vele buurtgenoten.
Aanvullend is een buurt whatsapp preventie groep opgezet.
Tevens is er een Ehbo cursus opgestart waar ruim 15 personen uit de buurt aan gaan deelnemen.

Bezorger wijkblad

Wij zijn op zoek naar een bezorger voor het wijkblad van de wijkraad Brink en Orden. De bezorging is 2 maal per jaar, eind maart en eind september. De ca. 3.000 stuks moeten huis aan huis bezorgd worden in de wijken Driehuizen, Brinkhorst, Waterloo en een deel van Orden.

Het gaat om een uitgave op A4 formaat en ook brievenbussen met een sticker krijgen een exemplaar. Het kost u waarschijnlijk een 25-30 uur en u heeft hiervoor ca. 2,5 week de tijd.

Er staat uiteraard een vergoeding tegenover. Heeft u belangstelling of kent u iemand, laat het mij even weten. (u hoeft niet zelf in het verspreidingsgebied te wonen)

Wijkraad@brinkenorden.nl
Of telefoonnr. 055-3555796

Oproep voor panelleden

Betrokken worden bij de wijk?
Wilt u meedenken over allerlei zaken die zich afspelen in uw wijk, buurt of straat? Heeft u ideeën over verbeteringen, veranderingen of aanpassingen? Maar u heeft geen zin in vergaderen, overleggen, lange brieven of e-mails sturen? Word dan panellid bij de wijkraad Brink & Orden!

Regelmatig krijgen wij als wijkraad te maken met zaken waarover aan ons wordt gevraagd om mee te denken of een mening of advies te geven. Wij proberen dan zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van de bewoners. Soms zijn die duidelijk, maar regelmatig verschillen die belangen. Als een bewoner ons vraagt om iets te regelen voor de straat geven wij aan dat een dergelijk verzoek ondersteund moet worden door meerdere bewoners. Bijvoorbeeld door een handtekeningenlijst. Niet altijd gaat het op deze manier en dan proberen wij zo goed mogelijk de verschillende belangen af te wegen. Of we dat altijd goed doen weten we niet precies. Als er achteraf geen commentaar komt, dan zal het wel goed zijn…maar toch, we zouden liever wat beter willen weten hoe bewoners tegen bepaalde zaken aankijken.

Daarom zijn wij op zoek naar bewoners die deel uit willen maken van een panel. Hoe gaat dat in zijn werk? Per e-mail leggen wij een kwestie aan u voor en stellen u daar wat vragen over die u kunt beantwoorden. Dat kan gaan over een verkeerssituatie, over een groenstrook, een speelveldje, over de (ver-)bouw van een pand, over een parkeerterrein, over bomen, etc.
We gaan u geen vragen stellen over zaken waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. Als de gemeente bijvoorbeeld besluit om de riolering in uw straat te vervangen, moet dat gewoon gebeuren. We stellen ook geen vragen over de heg van uw buren of iets dergelijks.
Wij vragen weliswaar uw naam en e-mailadres, maar zullen deze niet gebruiken naar anderen toe. Het kan wel voorkomen dat we contact met u opnemen om een toelichting te vragen. Het is dan aan u om die wel of niet te geven.
Wij gebruiken uw antwoorden om een beter beeld te krijgen wat er leeft onder onze wijkbewoners en om dus een beter (onderbouwd) advies te kunnen geven. Dat betekent dus niet dat we uw mening altijd zullen volgen, want helaas, niet iedere bewoner kijkt op  dezelfde wijze tegen zaken aan. U kunt ons trouwens óók om een toelichting vragen.

Voelt u er wat voor om mee te doen? Stuurt u dan een mail naar secretaris@brinkenorden.nl
Wij hopen op veel aanmeldingen, want hoe meer, hoe beter wij ons “werk” voor de wijk kunnen doen!