Oproep voor panelleden

Betrokken worden bij de wijk?
Wilt u meedenken over allerlei zaken die zich afspelen in uw wijk, buurt of straat? Heeft u ideeën over verbeteringen, veranderingen of aanpassingen? Maar u heeft geen zin in vergaderen, overleggen, lange brieven of e-mails sturen? Word dan panellid bij de wijkraad Brink & Orden!

Regelmatig krijgen wij als wijkraad te maken met zaken waarover aan ons wordt gevraagd om mee te denken of een mening of advies te geven. Wij proberen dan zo goed mogelijk rekening te houden met de belangen van de bewoners. Soms zijn die duidelijk, maar regelmatig verschillen die belangen. Als een bewoner ons vraagt om iets te regelen voor de straat geven wij aan dat een dergelijk verzoek ondersteund moet worden door meerdere bewoners. Bijvoorbeeld door een handtekeningenlijst. Niet altijd gaat het op deze manier en dan proberen wij zo goed mogelijk de verschillende belangen af te wegen. Of we dat altijd goed doen weten we niet precies. Als er achteraf geen commentaar komt, dan zal het wel goed zijn…maar toch, we zouden liever wat beter willen weten hoe bewoners tegen bepaalde zaken aankijken.

Daarom zijn wij op zoek naar bewoners die deel uit willen maken van een panel. Hoe gaat dat in zijn werk? Per e-mail leggen wij een kwestie aan u voor en stellen u daar wat vragen over die u kunt beantwoorden. Dat kan gaan over een verkeerssituatie, over een groenstrook, een speelveldje, over de (ver-)bouw van een pand, over een parkeerterrein, over bomen, etc.
We gaan u geen vragen stellen over zaken waarop we geen invloed kunnen uitoefenen. Als de gemeente bijvoorbeeld besluit om de riolering in uw straat te vervangen, moet dat gewoon gebeuren. We stellen ook geen vragen over de heg van uw buren of iets dergelijks.
Wij vragen weliswaar uw naam en e-mailadres, maar zullen deze niet gebruiken naar anderen toe. Het kan wel voorkomen dat we contact met u opnemen om een toelichting te vragen. Het is dan aan u om die wel of niet te geven.
Wij gebruiken uw antwoorden om een beter beeld te krijgen wat er leeft onder onze wijkbewoners en om dus een beter (onderbouwd) advies te kunnen geven. Dat betekent dus niet dat we uw mening altijd zullen volgen, want helaas, niet iedere bewoner kijkt op  dezelfde wijze tegen zaken aan. U kunt ons trouwens óók om een toelichting vragen.

Voelt u er wat voor om mee te doen? Stuurt u dan een mail naar secretaris@brinkenorden.nl
Wij hopen op veel aanmeldingen, want hoe meer, hoe beter wij ons “werk” voor de wijk kunnen doen!