Oplevering Spartahof

Op vrijdagmiddag 10 mei 2019 is door wethouder Mark Sandmann, vertegenwoordigers van het bouwbedrijf Trebbe én een vertegenwoordiger van de vroegere Spartafabriek (tegenwoordig de Accell Group) het bouwproject Spartahof officieel opgeleverd.  Veel bewoners waren aanwezig om de opening van hun buurt bij te wonen.

De opening gebeurde door het plaatsen van een gedenksteen in de gevel van het hoekhuis, waar ook de stylische fietsen op het dak staan. Op de gedenksteen staat een afbeelding van de oprichter én directeur van de Spartafabriek, de heer Schakel.

Er moeten nog wat afrondende werkzaamheden worden verricht om het project compleet te maken.  Ons wijkgebied Brink & Orden heeft er een mooie buurt bij gekregen!

De wijkraad wenst de bewoners veel woonplezier.

Nieuwe containers

De  gemeente heeft in 2017 een nieuw afvalbeleid vastgesteld.  Dat beleid wordt in september en oktober 2019 in onze wijk uitgevoerd.

De grijze container krijgt een oranje klep

Apeldoorn gaat de komende jaren inzetten op meer afvalscheiding. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor een breed pakket aan maatregelen nemen. Zo krijgt de grijze container een oranje klep. In deze oranje container kan vanaf dat moment plastic, metaal en drankverpakking (PMD) worden gedeponeerd. De oranje container wordt, net als de groene en blauwe container, gratis van huis opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die daarna overblijft, kan weggebracht worden naar speciale ondergrondse containers in uw buurt.  De oude afvalpas vervalt. Daarvoor in de plaats komt er  een pas waarmee u de restafvalcontainers kan openen. Met deze pas kan u ook naar de milieupleinen aan de Aruba en in Vaassen. De restafvalcontainer in uw buurt krijgt 2 trommels van resp 40 (zakje 30 liter) en 80 liter (zakje 60 liter) groot. Tarief resp € 0,72 en € 1,44

Indien men dat wenst kan een kleine grijze container worden genomen, De kosten daarvan zijn   eenmalig € 25. Voor het ledigen daarvan is een melding naar Circulus-Berkel noodzakelijk. Circulus-Berkel die route en tijdstip bepaalt, brengt dan € 7,58 in rekening.

Bewoners van deze wijken en kernen ontvangen per post nieuwsbrieven met nadere informatie. Wijken ten noorden van de spoorlijn gaan na de zomer over op het nieuwe systeem. Zij ontvangen in september nadere informatie over de wijzigingen.

Bewoners ontvangen ook een brief met een planning voor uw adres en een persoonlijke code. Deze code heeft u nodig wanneer u zich wilt afmelden voor de PMD-container of aanmelden voor de luiercontainer en grijze container. Bewaar deze nieuwsbrief en planning daarom goed.

Inloopbijeenkomsten
In de nieuwsbrief treft u ook een uitnodiging aan voor een inloopbijeenkomst. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. U kunt daar ook terecht wanneer u bij het aan- of afmelden hulp nodig heeft.

Overlast van Ratten

Enige tijd geleden was er sprake van rattenoverlast in de wijk Orden. Na een inspectie van de gemeente is door middel van  camerabeelden geconstateerd dat de hoofdrioolbuis in orde is. Het  vertoont geen gaten of scheuren waar ratten door zouden kunnen.  Toch blijft het probleem bestaan. De wijkraad constateert ook dat er regelmatig voedsel, voedselafval en vogelvoer op de grond ligt. Dit trekt natuurlijk ratten aan. Op 23 mei hebben wij weer een gesprek met de gemeente om dit aan te kaarten. We zullen u middels deze digitale nieuwsbrief blijven informeren.

Ontwerp bestemmingsplan Karwei naar Lidl

Bouwbedrijf Nikkels heeft in samenwerking met architect, Lidl en gemeente ter plaatse van de voormalige bouwmarkt Karwei (op de hoek van de Asselsestraat en de Beatrixlaan) een plan ontwikkeld voor een nieuwe supermarkt. Nikkels heeft over de plannen info aan naburige bewoners gegeven. Naar Lidl-maatstaven wordt het een kleine supermarkt. Hieronder de aankondiging zoals wij die van de gemeente ontvingen.

Vanaf 2 mei 2019 tot en met 12 juni 2019 ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1 met identificatiecode NL.IMRO.0200.bp1369-ont1 ter inzage. Het ontwerp betreft de realisering van een supermarkt met twee woningen, het kantoor behorende bij de supermarkt en de technische ruimte op de verdiepingen. De gemeenteraad is niet van plan een exploitatieplan vast te stellen.

Tijdens de periode waarin het ontwerp-bestemmingsplan ter inzage ligt kan iedereen een zienswijze over het ontwerp-bestemmingsplan geven. Dat kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk: stuur uw zienswijze naar de gemeenteraad, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn, onder vermelding van ‘zienswijze over ontwerp bestemmingsplan Asselsestraat 171-173 en Hoefweg 1’. De zienswijzenbrief moet door u ondertekend zijn en ten minste uw naam, adres en woonplaats en indien mogelijk ook uw telefoonnummer bevatten.
  • mondeling: maak een afspraak met de heer M. Beimer, tel. (055) 580 2476.
  • digitaal: vul het formulier in op onze website, www.apeldoorn.nl/reactiebestemmingsplan (inloggen met DigiD).

Het digitale bestemmingsplan is te raadplegen via onze website www.apeldoorn.nl/inzage, onder het kopje Ter inzage, Bestemmingsplannen.

Het ontwerp-bestemmingsplan ligt ook ter inzage bij het Omgevingsloket. De medewerkers van het Omgevingsloket kunnen u meer vertellen over het bestemmingsplan. Bij het Omgevingsloket kunt u alleen op afspraak terecht. Informatie over het maken van een afspraak en over de locatie van het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis.

Sporten met zand tussen je tenen

Sv Orderbos opent het eerste beachveld van Apeldoorn met een afmeting van 43 x 30 meter. Naast dat het geschikt is voor  beachsoccer, kan het ook gebruikt worden voor beachtennis, beachvolleybal en beachfitness. Ook is het te reserveren door verschillende doelgroepen, van kinderen tot 55-plussers.
Het beachveld wordt geopend door wethouder breedte- en  topsport Nathan Stukker. Voorafgaand aan de opening zullen jeugdleden van sv Orderbos korte beachsoccerwedstrijden spelen op het veld, zal er een beachvolleybalwedstrijd zijn en zal er een beachtennis demonstratie gegeven worden. Initiatiefnemer Wim van Kampen is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het beachveld. Wim van Kampen: ‘Door een beachveld te openen binden wij beoefenaars van nieuwe sporten zoals, beachsoccer, beachvolleybal, beachtennis als lid of als individuele sporter aan onze vereniging’.
Het beachveld is gesubsidieerd door de gemeente Apeldoorn en de provincie Gelderland.

Onderhoud aan verlichting rondom Ordermolenweg

Alle lichtarmaturen binnen het gebied Ordermolenweg, Laan van Spitsbergen en het kazerneterrein gaan in onderhoud. Dit wil zeggen dat men overgaat naar LED verlichting in dit gebied. Moderne rondstralende armaturen komen op de kleinere lichtmasten wat de omgeving een chique uitstraling zal gaan geven. Ook zullen de lichtmasten opnieuw geschilderd gaan worden in de kleur Apeldoorns groen.
De uitvoering zal plaatsvinden medio juli / augustus 2019, afhankelijk van binnenkomen materialen.