Nieuwe containers

De  gemeente heeft in 2017 een nieuw afvalbeleid vastgesteld.  Dat beleid wordt in september en oktober 2019 in onze wijk uitgevoerd.

De grijze container krijgt een oranje klep

Apeldoorn gaat de komende jaren inzetten op meer afvalscheiding. Het college van burgemeester en wethouders wil hiervoor een breed pakket aan maatregelen nemen. Zo krijgt de grijze container een oranje klep. In deze oranje container kan vanaf dat moment plastic, metaal en drankverpakking (PMD) worden gedeponeerd. De oranje container wordt, net als de groene en blauwe container, gratis van huis opgehaald. De kleine hoeveelheid restafval die daarna overblijft, kan weggebracht worden naar speciale ondergrondse containers in uw buurt.  De oude afvalpas vervalt. Daarvoor in de plaats komt er  een pas waarmee u de restafvalcontainers kan openen. Met deze pas kan u ook naar de milieupleinen aan de Aruba en in Vaassen. De restafvalcontainer in uw buurt krijgt 2 trommels van resp 40 (zakje 30 liter) en 80 liter (zakje 60 liter) groot. Tarief resp € 0,72 en € 1,44

Indien men dat wenst kan een kleine grijze container worden genomen, De kosten daarvan zijn   eenmalig € 25. Voor het ledigen daarvan is een melding naar Circulus-Berkel noodzakelijk. Circulus-Berkel die route en tijdstip bepaalt, brengt dan € 7,58 in rekening.

Bewoners van deze wijken en kernen ontvangen per post nieuwsbrieven met nadere informatie. Wijken ten noorden van de spoorlijn gaan na de zomer over op het nieuwe systeem. Zij ontvangen in september nadere informatie over de wijzigingen.

Bewoners ontvangen ook een brief met een planning voor uw adres en een persoonlijke code. Deze code heeft u nodig wanneer u zich wilt afmelden voor de PMD-container of aanmelden voor de luiercontainer en grijze container. Bewaar deze nieuwsbrief en planning daarom goed.

Inloopbijeenkomsten
In de nieuwsbrief treft u ook een uitnodiging aan voor een inloopbijeenkomst. De bijeenkomsten hebben een informatief karakter. U kunt daar ook terecht wanneer u bij het aan- of afmelden hulp nodig heeft.