Overlast van Ratten

Enige tijd geleden was er sprake van rattenoverlast in de wijk Orden. Na een inspectie van de gemeente is door middel van  camerabeelden geconstateerd dat de hoofdrioolbuis in orde is. Het  vertoont geen gaten of scheuren waar ratten door zouden kunnen.  Toch blijft het probleem bestaan. De wijkraad constateert ook dat er regelmatig voedsel, voedselafval en vogelvoer op de grond ligt. Dit trekt natuurlijk ratten aan. Op 23 mei hebben wij weer een gesprek met de gemeente om dit aan te kaarten. We zullen u middels deze digitale nieuwsbrief blijven informeren.