Funderingswerkzaamheden Juliana locatie

Diverse buurtbewoners hebben de bouwer Nijhuis, de gemeente Apeldoorn en de wijkraden De Sprengen en Brink & Orden benaderd omtrent funderingswerkzaamheden die nu plaatsvinden bij de bouw van woningen op de locatie van het voormalige Juliana ziekenhuis. Met name de trillingen en geluidsoverlast bij het inslaan (heien) van de funderingspalen riepen reacties op. Om in korte tijd de omwonenden te bereiken zijn de wijkraden gevraagd de  reactie van het bouwbedrijf te verspreiden.

Beste bewoner:

 Na de start van onze heiwerkzaamheden, voor de 86 woningen in het project Julianakwartier, zijn wij door diverse buurtbewoners benaderd over geluidsoverlast en zorgen als gevolg van de trilling die vrijkomt bij het inheien van de funderingspalen. De overlast wordt door buurtbewoners groter ervaren, dan wij van te voren hadden ingeschat. Voor ons daarom zeker aanleiding om u te informeren over de duur, de aard en de keuze van het heisysteem.

De keuze van het heisysteem hebben wij gedaan op basis van het funderingsadvies en de vooropname van de omliggende bebouwing. Hierin is rekening gehouden met de risico’s voor de directe omgeving. In de nabije omgeving van trillingsgevoelige bebouwing worden trillingsarme boorpalen toegepast.

Daar waar de afstand groter is, heipalen. Hierdoor zullen de gevolgen van de trilling nihil zijn. Mocht u onverhoopt toch schade ervaren, informeert u ons alstublieft hier dan over per mail. Dan nemen wij met u contact hierover op. Zowel over het advies, als tijdens de uitvoering, hebben en houden wij nauw contact met de afdeling toezicht en handhaving van de gemeente Apeldoorn. In totaal worden er 434 heipalen en 279 boorpalen aangebracht. Onder voorbehouden onvoorziene omstandigheden, zullen de heiwerkzaamheden woensdag aanstaande, 25 september 2019 gereed zijn. Vanaf 10 oktober zullen wij starten met het plaatsen van prefab betonnen vloeren en wanden. Wij starten met de woningen aan de Sprengenweg. Het plan zal dan vlot zijn vorm onthullen om zo uiteindelijk een prachtige aanvulling te worden op de wijk.

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben met betrekking tot onze bouwactiviteiten, neemt u dan gerust contact met ons op. Wij staan u graag te woord. U kunt ons telefonisch bereiken op 055-538 37 00 en vragen naar Vincent Hagen of Sander Belt. Een mail sturen mag natuurlijk ook naar apeldoorn@nijhuis.nl.

  Met vriendelijke groet,

Vincent Hagen Projectleider