Update: Lidl bij voormalige Karwei bouwmarkt

Enkele aspecten bij de ombouw van de voormalige bouwmarkt van Karwei naar een Lidl supermarkt

  • Er zijn plannen gemaakt door de huidige eigenaar om het in vervallen staat verkerende oude pand van Karwei te vervangen door nieuwbouw voor een supermarkt voor Lidl. De geplande Lidl is naar Lidl-maatstaven klein. Hiermee kan de hoek  Asselsestraat-Beatrixlaan opknappen.
  • Alvorens met de nieuwbouw kan worden begonnen, zal na de sloop van de oude opstallen de bodem worden gesaneerd. Dit is nodig omdat in het verleden de bodem door toenmalige activiteiten vervuild is geraakt.
  • Een plan voor woningen langs de Beatrixlaan is door de geringe diepte (ca 16m) van de kavels lastig financieel verantwoord te realiseren.
  • Voor de huidige aanwonenden kan er veel veranderen. Een  beperkt aantal zal hun (huur)woning moeten verlaten. Andere  omwonenden krijgen een gebouw in de buurt met meer drukte dan men gewend is.
  • Er zijn wijkbewoners die graag inkopen zullen doen bij Lidl.
  • Naburige supermarkten zijn beducht voor meer concurrentie.
  • De huidige verkeers- en parkeerdruk bij het Ordenplein en de Schapendoesweg zal zich deels verplaatsen naar het parkeerterrein bij Lidl. De gemeente stelt dat het aantal parkeerplaatsen bij de Lidl voldoet aan de norm en dat de verkeerssituatie veilig is. De wijkraad zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
  • Tijdens de bestemmingplanprocedure zijn vanuit de omgeving zienswijzen ingediend tegen het plan. Het is nu afwachten op de afhandeling van de procedure bij de gemeente. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die het bestemmingsplan moet vaststellen. Het is nu nog niet bekend wanneer de gemeenteraad dit plan bespreekt.

Wij begrijpen dat niet iedere omwonende/ondernemende blij is met de voorliggende plannen. Echter als wijkraad beseffen we ook dat na jarenlange leegstand en toenemende verpaupering een oplossing gewenst is. De komst van weer een supermarkt zien wij niet als een optimale oplossing.

Sinterkerstmarkt

Op zaterdag 22 november organiseert de werkgroep Kerk in Actie voor Moldavië wederom een gezellige en sfeervolle Sinterkerstmarkt. U kunt er terecht voor originele en betaalbare cadeautjes voor de decemberfeesten. Bijvoorbeeld: handgemaakte kerstkaarsen, 2de handsboeken, zelfgemaakte wolproducten zoals sjaals, kerstsokken en mutsen en glasfusen produkten. Naast de heerlijke versnaperingen oliebollen, kerststol en glühwein, hebben we ook dit jaar een wijnproeverij met wijn uit Moldavië. De Sinterkerstmarkt wordt gehouden op het terrein van de Goede Herderkerk aan de Asselsestraat en duurt van 10:00 tot 15:00 uur. De gehele opbrengst is voor de opvang in dagcentra van kinderen, geconfronteerd met extreme armoede, verwaarlozing en misbruik, in het armste land van Europa, Moldavië. Hier krijgen ze volop aandacht en zorg, maar ook een gezonde maaltijd, hulp bij hun huiswerk en allerhande activiteiten. Alle activiteiten worden begeleid door goed opgeleide vrijwilligers. Vaak ontdekken deze kinderen voor het eerst wat het is om op een liefdevolle manier met elkaar om te gaan, een ervaring die de rest van hun leven met hen meegaat.