Update: Lidl bij voormalige Karwei bouwmarkt

Enkele aspecten bij de ombouw van de voormalige bouwmarkt van Karwei naar een Lidl supermarkt

  • Er zijn plannen gemaakt door de huidige eigenaar om het in vervallen staat verkerende oude pand van Karwei te vervangen door nieuwbouw voor een supermarkt voor Lidl. De geplande Lidl is naar Lidl-maatstaven klein. Hiermee kan de hoek  Asselsestraat-Beatrixlaan opknappen.
  • Alvorens met de nieuwbouw kan worden begonnen, zal na de sloop van de oude opstallen de bodem worden gesaneerd. Dit is nodig omdat in het verleden de bodem door toenmalige activiteiten vervuild is geraakt.
  • Een plan voor woningen langs de Beatrixlaan is door de geringe diepte (ca 16m) van de kavels lastig financieel verantwoord te realiseren.
  • Voor de huidige aanwonenden kan er veel veranderen. Een  beperkt aantal zal hun (huur)woning moeten verlaten. Andere  omwonenden krijgen een gebouw in de buurt met meer drukte dan men gewend is.
  • Er zijn wijkbewoners die graag inkopen zullen doen bij Lidl.
  • Naburige supermarkten zijn beducht voor meer concurrentie.
  • De huidige verkeers- en parkeerdruk bij het Ordenplein en de Schapendoesweg zal zich deels verplaatsen naar het parkeerterrein bij Lidl. De gemeente stelt dat het aantal parkeerplaatsen bij de Lidl voldoet aan de norm en dat de verkeerssituatie veilig is. De wijkraad zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen.
  • Tijdens de bestemmingplanprocedure zijn vanuit de omgeving zienswijzen ingediend tegen het plan. Het is nu afwachten op de afhandeling van de procedure bij de gemeente. Uiteindelijk is het de gemeenteraad die het bestemmingsplan moet vaststellen. Het is nu nog niet bekend wanneer de gemeenteraad dit plan bespreekt.

Wij begrijpen dat niet iedere omwonende/ondernemende blij is met de voorliggende plannen. Echter als wijkraad beseffen we ook dat na jarenlange leegstand en toenemende verpaupering een oplossing gewenst is. De komst van weer een supermarkt zien wij niet als een optimale oplossing.