Tip van de Fietsersbond

Stel de koplamp van je fiets goed af

Fietsverlichting. Een bekend probleem, in de donkere wintermaanden. Niet alleen het gebrek aan (goede) fietsverlichting bij fietsers. Ook een lamp die tegenliggers verblindt, is heel vervelend.
Voor fietsverlichting geldt niet: hoe meer, hoe beter. Of: duur, dus goed. Belangrijker is wáár het licht heen schijnt. Je wilt immers dat je zichtbaar bent voor ander verkeer én dat je zelf de weg goed ziet. Dat is een kwestie de juiste lamp kiezen, maar ook van goede afstelling. Hier moet je op letten:

Koop de juiste lamp
* Kies een lamp die een egale en brede lichtbundel geeft.
* Kies een lamp die ook van de zijkant goed zichtbaar is door de brede stralenbundel.
* Een lamp met een Duitse StvZO-goedkeuring voldoet aan deze eisen.
Stel je lamp goed af
* Richt de lichtbundel van de lamp schuin naar voren (beneden). Het felste punt moet niet te dichtbij, maar ook niet te ver van je fiets af liggen. Te dichtbij zorgt ervoor dat je niet ver genoeg vooruit kijkt; te ver weg vergroot de kans dat het felste licht in de ogen van tegenliggers schijnt.

Voor meer informatie:
E-mail: apeldoorn@fietsersbond.nl
Website: www.apeldoorn.fietsersbond.nl
Facebook: www.facebook.com/Fietsersbond.Apeldoorn

Campagne #wijzijnapeldoorn van start

Hoe beleeft een ondernemer of zorgmedewerker deze vreemde tijd? Waar worstelen jongeren of juist ouderen mee? Daarover gaat #wijzijnapeldoorn, een nieuwe campagne die dinsdag 1 december van start gaat. Hierin vertellen Peter, Maaike, Otman, Ton, Willy en 45 andere Apeldoorners welke impact corona heeft op hun leven. Je ziet hun gezichten de komende 6 weken in Apeldoorn en leest hun verhalen op inapeldoorn.nl.

Samen maken we de stad
Apeldoorners als Cees, Sharon, Lizzy, Elleke en Gino. Je komt ze tot half januari tegen in het straatbeeld, via social media, het stadsblad en op inapeldoorn.nl. Zij zijn Apeldoorn. Wij zijn Apeldoorn. Samen maken we de stad én onze dorpen. En delen we verhalen over onze levens. De één optimistisch en relaxed, de ander onzeker en verdrietig. Door Apeldoorners hun verhaal te laten vertellen geven we een inkijkje in hun leven en denkwijze, en verbinden we mensen. Hun ervaringen zijn herkenbaar. In deze uitdagende tijd, met de feestmaand voor de deur, hopen we dat de #wijzijnapeldoorn-verhalen zorgen voor meer begrip onder elkaar. Zoals ondernemer Matt zegt in zijn verhaal “Als we allemaal wat meer op elkaar letten, krijgt iedereen automatisch wat meer aandacht.”

Alle verhalen lezen?
Tot half januari verschijnt er elke 2 weken een serie nieuwe verhalen. Volg Instagram of Facebook van @inapeldoorn en zie ze allemaal de revue passeren.

Pergola binnenterrein medisch centrum ‘Orderbron’

In 2020 is onder de naam “Johan Hartmann Tuin” de beweegtuin op het binnenterrein van het Gezondheidscentrum Orderbron geopend. Om het geheel meer aanzien te geven is er van het Orderplein een pergola geplaatst. De kosten van deze pergola zijn door uw wijkraad betaald. Deze staalconstructie oogt nu vrij kaal, maar zal in het voorjaar van 2021 een groene uitstraling krijgen door de aangeplante klimop.

Deelscooters van Go Sharing

‘Apeldoorn kleurt nog groener. Naast het prachtige groen van de Veluwe zullen ook onze duurzame deelscooters de stad groen kleuren. Geniet van het gemak en de flexibiliteit van onze elektrische deelscooters en sta binnen no-time in het centrum’. Hiermede maakt het bedrijf “Go Sharing’ reclame.
Helaas hebben deze deelscooters ook een minpunt. Zij worden lukraak op stoepen in onze wijk geparkeerd. Soms is het voor bewoners, die gebruik maken van een rollator of rolstoel onmogelijk om langs een op de stoep achtergelaten scooter te komen en zij moeten noodgedwongen naar de rijbaan uitwijken. Dit is lastig en kan soms ook gevaarlijk zijn.
Heeft u overlast van het stallen van een scooter op het voetpad? U kunt via de Buitenlijn van de Gemeente Apeldoorn uw klachten indienen via het telefoonnummer 14 055 of via de website
https://www.apeldoorn.nl/ter/buitenlijn-form

Planvorming uitbreiding Albert Heijn gaat verder

Albert Hein aan de Schapendoesweg werkt aan een plan om de winkel uit te breiden. Reden daarvoor is dat de klanten toenemend vragen om verse gemaksproducten. Zoiets vraagt nu eenmaal meer ruimte.
Vorig voorjaar is het plan gepresenteerd aan aanwonenden en wijkraad. Er zijn een aantal reacties gegeven. Onlangs heeft AH een tussenfase voor het plan gepresenteerd aan een deel van de aanwonenden, gemeente en wijkraad middels een videovergadering. Er werd hiermee gereageerd op de opmerkingen van dit voorjaar. Er kwamen onlangs nog vragen uit de buurt over herinrichting van de openbare ruimte van de Schapendoesweg en het parkeerterrein. Begin komend jaar reageert AH na overleg met gemeente op die vragen.
Er wordt ook gesproken over hoe informatie te geven aan alle aanwonenden. Een traditionele informatie met tekeningen aan de wand is met de huidige situatie met het Covid-virus niet te verwachten. Hopelijk kan er binnenkort een oplossing aangegeven worden hoe iedereen zo goed als mogelijk geïnformeerd kan worden.

Dorps- en wijkraden en burgerparticipatie

Het leek er even op dat we als wijkraad geen, of een zeer beperkte, rol meer zouden spelen in de ontwikkelingen van de wijk of het dorp.
Twee jaar hebben de dorps- en wijkraden (DWR’n) gesproken, overlegd en gedebatteerd over rol en positie. En daaraan gekoppeld de subsidies.

Gemeenteraad en college van B&W willen dat ook andere belanghebbenden participeren in beleidsmaatregelen die relevant zijn voor hun buurt of wijk. Daarbij zou Apeldoorn verdeeld moeten worden in 47 buurten, die worden vertegenwoordigd door een groep van bewoners.
Een amendement van het merendeel van de raadsfracties heeft er donderdag 17 december toe geleid dat de DWR’n (toch) een vanzelfsprekende gesprekspartner zullen zijn in de beleidsvorming en dat zij vroegtijdig in het proces zullen worden betrokken. Weliswaar is de verordening DWR’n (waarin rol, positie, bevoegdheden en subsidie is geregeld) ingetrokken, maar een aantal zaken zal straks in de Subsidieregeling Gebiedsparticipanten worden vastgelegd.

Het idee van de 47 buurten is verlaten. Het is aan de bewoners om aan te geven wat een logische gebiedsbepaling is.
Wij zijn verheugd dat de raadsfracties hebben ingezien dat wij als wijkraad, naast andere belanghebbenden, een rol moeten blijven spelen in de verdere ontwikkelingen van onze buurten en onze wijken.

In ons laatste wijkblad hebben wij u opgeroepen u aan te melden als lid van onze wijkraad, opdat wij kunnen aangeven dat wij de belangen van de bewoners (in zijn algemeenheid) van onze wijken en buurten vertegenwoordigen. Daar hebben velen van u gehoor aan gegeven. Daar zijn we zeer blij mee. Maar nog niet iedereen heeft zich aangemeld voor een (gratis) lidmaatschap.
Wilt u dat alsnog doen? Stuur dan een mail naar ledenadministratie@brinkenorden.nl
Wij willen in ieder geval graag doorgaan met onze werkzaamheden! Heeft u ideeën of suggesties voor de verbetering van onze wijk? Neem gerust contact op, voor (mail-)adressen of telefoonnummers verwijs ik u naar ons wijkblad of de website.

Henk Rijke zette onze wijkraad in het voetlicht

De Wijkraad Brink & Orden in een artikel van Henk Rijke en op 11-11-2020 gepubliceerd op de website van Apeldoorn Direct (https://www.apeldoorndirect.nl)

Waar woon ik eigenlijk? Het lijkt een overbodige gedachte, en natuurlijk, ik weet mijn eigen huis echt wel te vinden, maar mijn eigen stad (of zijn we nog steeds een dorp), mijn eigen buurt, de wijk waar ik woon, hoe goed ken ik die eigenlijk? Na 37 jaar is het de hoogste tijd voor een ontdekkingstocht. En waar die beter te beginnen dan in mijn eigen wijk: Brink & Orden. Ik ontmoet er dagelijks vriendelijke mensen. Dat voelt al jaren goed. Maar ik ben nu vooral ook nieuwsgierig naar de wijkraad. Mensen die zich actief inzetten om de wijk leefbaar te houden.

Groen leefklimaat
“Heb je die extra groenbeplanting gezien bij het Orderplein?” Ik spreek Margaret Bakker, interim-voorzitter van de wijkraad. “We willen helpen de wijk nog groener te maken dan hij al is. En extra bomen plaatsen lijkt simpel, maar dat kan zo maar niet. Bekabeling onder de grond, bereikbaarheid van locaties voor mensen in rolstoelen, de eigenaar van de grond. Er moet met veel zaken rekening worden gehouden.”
Gelukkig kent Brink en Orden het nodige groen. Het Orderbos bijvoorbeeld. Uitdagend en rustgevend tegelijkertijd. Dat deel van onze wijk ken ik goed, verken ik zelf al jaren. Vaak op de fiets, vroeger hardlopend en nu in een wat rustiger tempo, wandelend op zondagmiddag als ik probeer mijn vrouw bij te houden. De sportvelden en de bospaden bieden alle ruimte om gezonder te leven. Ook de Kleiberg, met aan de voet de sprengen van de Orderbeek, is prachtig. Een uitdaging is nog het terrein van de oude politieacademie, dat wacht op een nieuwe bestemming die recht doet aan de belangen van de wijk. Margaret Bakker is daar heel helder in: “We volgen de ontwikkelingen op de voet.”
Soms is er ook wel iets teveel groen. “Op sommige plekken staat het onkruid tot aan je heup”, vult Jan van der Wal, bestuurslid Groen en Kunst, aan. “De mensen zien het niet. De gemeente veegt 2 maal per jaar de straat en dat is het dan. Dat mag wel vaker en het eigen initiatief van de burger zou op dit punt ook nog wel iets beter kunnen”.

Diversiteit
Brink en Orden is een heel diverse wijk. “Eigenlijk vind je hier alles”, zegt Margaret. “Sociale woningbouw en villa’s, diverse bevolkingsgroepen en culturen tijdens de buurtpicknick of een spelletjesmiddag, iedereen saamhorig met elkaar. Dichtbij het bos en dicht bij het centrum, met overal uitvalswegen. Het leven is niet voor iedereen even fijn, maar Brink en Orden is een goede leefbare wijk waar je prettig woont.”
Uit de gebiedsscan van de gemeente Apeldoorn blijkt dat de criminaliteit in de wijk al jaren daalt en een, in opdracht van de gemeente uitgevoerde gezondheidsscan bevestigt alle mogelijkheden die Brink en Orden biedt: ruimte voor bewegen (spelen, sporten, wandelen en fietsen) en voldoende mogelijkheden voor ontmoetingen in bijvoorbeeld de ontmoetingstuin ’t Palet, in wijkcentrum Orca of het +Punt Orden. De gezondheidsscan benoemt ook de goede infrastructuur en de sociale veiligheid. Ik moet eerlijk zeggen, dat beeld herken ik na al die jaren zelf ook. Misschien ken ik de wijk onderhand toch wel een beetje.

CruyffCourt
De wijkraad krijgt zowel grote als kleinere dossiers op hun bordje. Margaret: “De plannen om van Westpoint appartementen te maken zijn door de gemeenteraad goedgekeurd en daar zijn we blij mee. Er zit eindelijk schot in de zaak. Ook een mooie ontwikkeling: er wordt nagedacht om in samenwerking met de CruyffFoundation het huidige CruyffCourt een opknapbeurt te geven. Als dat gaat lukken wordt het iets moois voor vooral jong, maar ook oud.”

Kunstroute
“Misschien kunnen we wel zeggen dat deze wijk de meeste kunstwerken van Apeldoorn heeft”, gaat Margaret verder. “In het Sprengenpark, ter hoogte van de torens van de belastingdienst aan de J.F. Kennedylaan, staan een flink aantal kunstwerken, er hangt er zelfs één in een boom. De makers van deze kunstwerken hebben voor hun oeuvre een prijs ontvangen van de Stichting Wilhelminaring. De prijs bestaat onder andere uit de opdracht voor een kunstwerk dat nabij de vallei van het Sprengenpark komt te staan. Het zorgt ervoor dat liefhebbers in het Sprengenpark een heuse kunst-/wandelroute kunnen afleggen.”
Ook bijzonder in Brink en Orden zijn de zogenaamde ‘dwaallichten’. Dit kunstproject beslaat in totaal zeven bronzen beelden, gemaakt door kunstenaar Margot Berkman en zijn bedoeld om kinderen alert te maken bij drukke verkeerspunten.

Beweegtuin

Ook nieuw en al in gebruik, maar nog niet officieel geopend, is de ‘beweegtuin’, in winkelcentrum Orden. In de binnentuin van het gezondheidscentrum kunnen mensen hun arm- en beenspieren versterken. Eén van de toestellen is ook geschikt voor rolstoelers. In opdracht van en gefinancierd door de wijkraad wordt daar deze maand ook nog een fraaie pergola gebouwd.
“We hebben als wijkraad in de afgelopen jaren ook andere verfraaiingen in de wijk kunnen helpen realiseren”, vult Jan aan. “Met het spoormonument op de hoek van de Prins Willem Alexanderlaan, een blijvende herinnering aan het Koningslijntje, hebben we bijvoorbeeld mogen bijdragen aan het herleven van een klein stukje Apeldoornse historie.”
Ook mooi is het hek om de koningslinde aan de Prins Willem Alexanderlaan. Deze boom is geplant ter ere van de kroning van Koning Willem Alexander. Het hekwerk is afkomstig van het Raadhuisplein waar het om het borstbeeld van Koning Willem I stond. Best bijzonder.

Klachten & wensen

“Gelukkig krijgen we weinig klachten uit de wijk”, weet Jan. “Natuurlijk is nooit iedereen tevreden. Zeker het vele verkeer zorgt wel voor uitdagingen.” Jolanda Boukari, al 15 jaar secretaris van de wijkraad vult aan: “We houden scherp bij wat er met alle klachten gebeurt en of mensen goed geïnformeerd worden. Niet alle klachten kunnen worden opgelost, maar voor wat betreft terugkoppeling durf ik te zeggen: 100%”.
Ik vraag mij af of er nog wensen zijn. “Weet je wat nog een verrijking voor de wijk zou kunnen zijn”, realiseert Margaret Bakker zich. “Wat leuke horeca, ergens midden in de wijk, waar je in het weekend gezellig een drankje kan drinken.”

Meedoen
Ik merk dat ik onder de indruk ben van de motivatie bij de leden van de wijkraad. “Ik ben een doeman”, zegt Jan. “Dingen doen voor mensen in de wijk, daar ga ik voor.” Jolanda benadrukt de open samenwerking in het bestuur. “Ik werk graag achter de schermen om te zorgen dat alles goed loopt”. Margaret voegt er tot slot aan toe: ”Je kunt wel hard roepen dat het allemaal beter moet, maar ik merkte 8 jaar geleden al dat de wijkraad een actieve club mensen is die daadwerkelijk iets voor elkaar wil krijgen. Daar wil ik graag bijhoren.”
Voor meer informatie over de wijk(raad) Brink en Orden kijk je op www.brinkenorden.nl

Campagne #wijzijnapeldoorn van start

Hoe beleeft een ondernemer of zorgmedewerker deze vreemde tijd? Waar worstelen jongeren of juist ouderen mee? Daarover gaat #wijzijnapeldoorn, een nieuwe campagne die dinsdag 1 december van start gaat. Hierin vertellen Peter, Maaike, Otman, Ton, Willy en 45 andere Apeldoorners welke impact corona heeft op hun leven. Je ziet hun gezichten de komende 6 weken in Apeldoorn en leest hun verhalen op inapeldoorn.nl.

Samen maken we de stad
Apeldoorners als Cees, Sharon, Lizzy, Elleke en Gino. Je komt ze tot half januari tegen in het straatbeeld, via social media, het stadsblad en op inapeldoorn.nl. Zij zijn Apeldoorn. Wij zijn Apeldoorn. Samen maken we de stad én onze dorpen. En delen we verhalen over onze levens. De één optimistisch en relaxed, de ander onzeker en verdrietig. Door Apeldoorners hun verhaal te laten vertellen geven we een inkijkje in hun leven en denkwijze, en verbinden we mensen. Hun ervaringen zijn herkenbaar. In deze uitdagende tijd, met de feestmaand voor de deur, hopen we dat de #wijzijnapeldoorn-verhalen zorgen voor meer begrip onder elkaar. Zoals ondernemer Matt zegt in zijn verhaal “Als we allemaal wat meer op elkaar letten, krijgt iedereen automatisch wat meer aandacht.”
Alle verhalen lezen?

Tot half januari verschijnt er elke 2 weken een serie nieuwe verhalen. Volg Instagram of Facebook van @inapeldoorn en zie ze allemaal de revue passeren.Deze #wijzijnapeldoorn-campagne is een initiatief van gemeente Apeldoorn en Apeldoorn Partners. Voor meer informatie over deze campagne kunt u bellen met Rianne van Strien van Apeldoorn Marketing (06 – 52 62 06 91) of met Roel van Vemde (06 – 48 20 19 18) van gemeente Apeldoorn.

Voorgenomen opheffing Dorps- en Wijkraden in de gemeente Apeldoorn.

Geachte wijkbewoner,

U heeft in de media mogelijk gelezen dat de partij Gemeentebelang Apeldoorn achter de bezwaren staat betreffende de voorgenomen intrekking van subsidies en de wijziging van burgerparticipatie waardoor Dorps- en Wijkraden feitelijk onderuit worden gehaald.

Vandaag zijn we op onze facebook pagina gestart met een Facebook Petitie. Mochten u achter dit initiatief staan, dan vragen we jullie de facebook post ook te liken en met zoveel mogelijk inwoners van Apeldoorn te delen.

De resultaten hiervan maken onderdeel uit van verdere acties die wij als Gemeentebelang Apeldoorn hebben gepland om jullie te ondersteunen in deze zaak.

Hier is de facebook link: https://www.facebook.com/gemeentebelangenapeldoorn/posts/3613340602020514

Met vriendelijke groet,

Gemeentebelang Apeldoorn
jouw buurt, jouw stad, jouw welzijn