Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

Fotovakschool wordt verbouwd ten behoeve van Riwis

De voormalige fotovakschool aan de Henri Dunantlaan 2 is verkocht aan Ultiem Wonen (onderdeel van City Side Appartement en met als doel voorzien in ‘’Zorg- en Ondersteuningsvraag’’ ). Het pand zal worden verbouwd naar een gebouw voor cliënten van Riwis en Tactus. In dit pand was oorspronkelijk een huishoudschool gevestigd. Vernieuwbouw zal uitsluitend binnen het huidig gebouw plaatsvinden.

Tactus (verslavingszorg inclusief preventie) blijft gebruiker met 22 eenheden.

Riwis Zorg & Welzijn wordt nieuwe gebruiker van ca. 35 (of 6 meer) eenheden voor beschermd wonen. De huidige bestemming is ‘’maatschappelijke doeleinden’’. Daarom is een bestemmingsplanwijziging niet vereist. Wegens bouwkundige aanpassingen is wel een omgevingsvergunning nodig. Voordeuren van eenheden zijn allen inpandig. Dit is gunstig voor beheersbaarheid binnen het gebouw.

Er worden alleen mannen van gemengde leeftijd geplaatst (dus niet alleen jongeren).

Dag en nachtbegeleiding voor Tactus en RIWIS samen vindt permanent plaats. In de nacht zijn 2 a 3 begeleiders aanwezig.

Met het oog op onderlinge goede verhoudingen tussen, communicatie met en informatie aan direct omwonenden, c.q. alle betrokkenen, en ter voorkoming van eventuele overlast, is het zinvol geacht afspraken te maken en vast te leggen in een convenant. Dit convenant is in afgelopen november ondertekend door Riwis Zorg & Welzijn, Tactus Verslavingszorg, Gemeente Apeldoorn, Verenigingen van eigenaren van de ‘Sprengenstaete’ en ‘Residence Sprengen’, en de Wijkraad Brink en Orden,

Riwis en Tactus zijn verantwoordelijk voor de organisatie van operationeel overleg, omgevingsoverleg (communicatie met bewoners in de omgeving) en het houden van een spreekuur.

Riwis en Tactus stellen een telefoonnummer beschikbaar voor vragen en opmerkingen uit de buurt. Dit telefoonnummer is 06-34492762 (mobiel nummer teamleider Henri Dunantlaan).